11-11-2021  –  Inmiddels is een groot deel van de oppervlakte witlofpennen gerooid. In de Flevopolders is dit ongeveer 65% en in het zuidwesten zelfs al om en nabij 90%. Gemiddeld zijn de opbrengsten per ha goed. De pennen zijn gemiddeld iets grover dan andere jaren en het aantal pennen per ha is met name in het zuidwesten eerder iets hoger. Over het geheel genomen hebben we in 2021 dus een ruim aanbod aan pennen ter beschikking. In hoeverre dit invloed gaat hebben op de afzet van witlof is nog de vraag. De productiviteit van deze iets grovere pen kan zomaar iets lager uitvallen dan vorig jaar en de bewaarbaarheid en ontwikkeling van ziektedruk kunnen we ook nog moeilijk inschatten. Wel zien we dat ook in het buitenland de penopbrengsten ruim zijn. In Frankrijk blijven op dit moment zelfs pennen in de grond zitten wegens gebrek aan voldoende koelcapaciteit. In Frankrijk lijken de pennen gemiddeld wel een slag fijner te zijn onder andere als gevolg van schade door de wortelluis.

Planet Proof

Door inspanningen van Witcop heeft SMK de eisen pennenteelt voor akkerbouwers voorlopig bevroren op het niveau van einde 2021. Dit is goed nieuws want dit betekent dat de verplichte certificering van akkerbouwers in 2022 voorlopig van de baan is. Wel dient de sector met ideeën te komen hoe zij verdere verduurzaming ziet. De bevriezing van de eisen betekent wel dat er voor het teeltseizoen 2021 nog twee nieuwe eisen bij komen. Dit zijn het bemestingsplan en de organische stofbalans. Chicogrow zal in de komende maanden een update van het ChicoSystem voorbereiden waarmee het mogelijk wordt dat bij een volledige perceelsregistratie ook deze twee documenten uit het ChicoSystem gedownload kunnen worden.

Tecto

Onlangs is de MRL voor Tecto verhoogd naar 0,15 mg/kg. Dit is weer een waarde waar goed mee te werken valt. Tecto (500 g/l thiabendazole) werd de laatste jaren niet meer geadviseerd omdat de MRL sterk verlaagd was, nu wordt dit middel dus ook weer een optie. Het is jammer dat dit pas laat bekend werd, maar het kan voor de laatste rooiingen onder slechte omstandigheden, als Phoma op de loer ligt, misschien toch nog een welkome aanvulling zijn. Zie voor een gebruiksaanwijzing ook het artikel “Penbehandeling, middelen NL en B” in het ChicoSystem

Wortelanalyses

Tot ca 5 november zien we dat de pennen dit jaar een iets lagere N-inhoud hebben dan vorig jaar. De droge stof en andere mineralen liggen op ongeveer hetzelfde of een iets hoger niveau. Onderstaand vindt u in de tabel de wortelanalyses van 2020 en 2021 (van beide jaren de analyses tot begin november). De getallen zijn gebaseerd op ca 300 analyses.

2020 2021
DS 24,7 25,4 +0,7
N 1090 990 -100
K 1835 1900 +65
Ca 198 205 +7