Het Ctgb heeft in de maart-vergadering de toelating uitgebreid van het middel Amistar Top. Het fungicide krijgt toelating als kleine toepassing in de onbedekte teelten van onder andere witlof (pennenteelt). Amistar Top bevat de werkzame stoffen azoxystrobin (200 g/l) en difenoconazool (125 g/l).

Amistar is in witlof toegelaten tegen diverse Bladvlekkenziekten (Alternaria), Roest en Echte meeldauw. Het middel heeft echter ook een werking tegen Rhizoctonia, Sclerotinia en Phytophthora. De dosering is 1 l/ha. Het middel mag tweemaal per seizoen worden toegepast met een minimum interval van 21 dagen. De veiligheidstermijn is 30 dagen.

Het middel is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Toepassing is toegestaan vanaf een bodembekking van 70%. Niet te gebruiken in grondwaterbeschermingsgebieden.