Advisering

Advisering

Advisering via ChicoSystem

Klanten die gebruik maken van teeltbegeleiding, koelbegeleiding en/of trekbegeleiding zullen de adviezen van de adviseur en de automatische adviezen per mail ontvangen uit het ChicoSystem. We zien het ChicoSystem dan ook als het hart van onze adviesdiensten. Zo kunnen voorafgaand aan de pennenteelt een perceelsgeschiktheidsbepaling, een gewasbeschermingsplan en bemestingsplan worden opgesteld. Gedurende de pennenteelt is advisering onder andere gebaseerd op perceelsgebonden bodemanalyses (Fertilyse), groeicurves, NDVI-beelden (pilot in 2021) en monitoring. Al deze gegevens worden verkregen uit het ChicoSystem. De BOS-waarschuwingsdienst voor witlofmineervliegen is een voorbeeld van monitoring van de witlofmineervlieg waar een waarschuwingsdienst aan gekoppeld is. Het ChicoSystem zorgt voor automatische waarschuwing bij overschrijding van de schadedrempel en geeft een gepast behandeladvies. Zie voor meer informatie: BOS-mineervlieg.

Witlof rassen
Automatische adviesmails

Advisering met betrekking tot de opslag van de wilofpennen is onder andere gericht op bewaking van bewaarcondities. Daarnaast kan behandeling van witlofpennen tegen bewaarschimmels deel uit maken van de adviezen. Alle koeladviezen worden als automatische adviesmails verzonden vanuit het ChicoSystem aan de koelverantwoordelijke en blijven ten allen tijde inzichtelijk.

De advisering in de trek tenslotte heeft betrekking op klimaatsturing, gewasbescherming en bemesting. Ook hier worden alle adviezen per automatische adviesmail verzonden aan de trek verantwoordelijke. Alle adviezen worden gedaan op basis van IPM en zijn opvraagbaar in rapportages. Deze zijn vervolgens ook beschikbaar voor certificeringsschema’s zoals Global-GAP en  Planet Proof.

Chicogrow maakt deel uit van de Chico-groep. Chicogrow adviseert professionele witloftelers en witloftrekkers over de gehele wereld.

USEFUL LINKS

CONTACT DETAILS

    Julianastraat 4A
6065AM Montfort
   +31 (0) 475 549 004
   info@chicogrow.nl
   Kvk: 55845584

PARTNERS

Chicogrow maakt deel uit van de Chico-groep. Chicogrow adviseert professionele witloftelers en witloftrekkers over de gehele wereld.

CONTACT DETAILS

    Julianastraat 4A
6065AM Montfort
   +31 (0) 475 549 004
   info@chicogrow.nl
   Kvk: 55845584

PARTNERS