UPDATE  16-02-2021  –  Binnen de Europese Unie wordt al langere tijd gediscussieerd over een eventuele hernieuwde goedkeuring van de werkzame stof benfluralin omdat een veilig gebruik voor mens, dier en milieu niet mogelijk zou zijn. De Europese Comissie (EC) heeft aan de rapporterende lidstaat en de European Food Safety Authority (EFSA) gevraagd of risicoreducerende maatregelen mogelijk zijn. Uit de analyse is gebleken dat de genoemde risico’s onvoldoende kunnen worden ondervangen met risicoreducerende maatregelen.

De EC stelt, baserend op deze analyse, voor om de goedkeuring van benfluralin niet te hernieuwen vanwege risico’s voor vogels, zoogdieren en waterorganismen. Het middel expireert dan per 28-02-2021. De EC stelt een opgebruiktermijn voor van 18 maanden.

De uiteindelijke beslissing om de Europese toelating niet te vernieuwen dient genomen te worden door de Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF). In de laatste vergadering van Scopaff van 25 en 26 januari 2021 is echter niet gestemd over dit non-renewal voorstel van de Europese Commissie. Hierdoor is er een impasse ontstaan, er is dus nog geen beslissing.

Certis communiceert nu dat op basis van deze situatie het gebruik van Bonalan tot en met 2022 mogelijk zou zijn als het CtgB dit advies overneemt. Voorlopig is dit goed nieuws, in ieder geval voor 2021. In hoeverre de situatie in 2022 nog hetzelfde is, zullen we te zijner tijd moeten zien. Certis en aanvrager Gowan zijn er echter van overtuigd dat op basis van het ingediende dossier de veiligheid van het middel wordt aangetoond. Ook diverse andere landen ondersteunen een verlenging van de toelating van benfluralin. Niets is dus nog zeker.