U kunt met behulp van het ChicoSystem een gewasbeschermingsplan samenstellen en downloaden. Dit gewasbeschermingsplan bevat:

  1. Algemene niet chemische en preventieve maatregelen die uitgevoerd of overwogen worden,
  2. Alle geplande toepassingen,
  3. Op het einde van het seizoen tevens alle uitgevoerde toepassingen,
  4. Berekening van geplande en gebruikte hoeveelheden werkzame stof,
  5. Een bonus/maluspunten berekening mbt gewasbescherming.

 

  • Algemene niet chemische en preventieve maatregelen

Ga naar Algemeen –  Percelen  –  Gewasbeschermingsplan.
Hier kunt u de algemene niet-chemische maatregelen benoemen.

Maak en nieuw plan via het plus symbool of wijzig het plan met het potloodje:

Vul dit plan in of wijzig het. Sla vervolgens op met:

Alle regels die met “ja” worden beantwoord komen in het Gewasbeschermingsplan. Wilt u de “nee”-regels niet in het overzicht afgedrukt zien, beantwoord deze regels dan niet. Niet beantwoorde regels worden overgeslagen.

 

  • Alle geplande toepassingen

Ga naar Algemeen –  Teeltregistratie – Onkruidbestrijding.
Hier kunt u alle te verwachten geplande toepassingen en de daarbij behorende aantastingen invullen
Maak een nieuwe regel met de knop met het plus-symbool (rechts bovenin scherm):

Kies “Plan” en vul alle gegevens in
Sla op met:

 

  • Op deze plek kan de akkerbouwer ook de uitgevoerde toepassingen invoeren, deze worden dan ook opgenomen in het gewasbeschermingsplan,
  • In het gewasbeschermingsplan wordt automatisch de hoeveelheid werkzame stof berekend. U ziet een overzicht van alle geplande en gebruikte werkzame stoffen en de totale geplande en werkelijk gebruikte hoeveelheden.

 

  • Bonus/malus punten berekening

Een bonus/maluspunten berekening is vanaf dit jaar verplicht. In het gewasbeschermingsplan worden de bonus- en maluspunten automatisch meegenomen voor zover die gekoppeld zijn aan gebruik van groene middelen of middelen van bijlage 2c lijst II (oranje lijst). Indien u als gevolg van de behandelingen meer maluspunten heeft dan bonuspunten, dient u deze te compenseren met extra bonuspunten. U heeft in het ChicoSystem de mogelijkheid om niet chemische maatregelen toe te voegen die bonuspunten opleveren.

ga naar Algemeen  –  Percelen  –  Certificeringen  –  Bonusmalus.
Maak bonusregels aan met onderstaande knop (rechts bovenin scherm):

Selecteer de bonusmaatregelen die van toepassing zijn en sla op met:

De geleide bestrijding mineervlieg (BOS Chicogrow) levert al 2 bonuspunten op. Vruchtwisseling 1 op 4 witlof levert zelfs 3 bonuspunten op.

 

Het rapport “Planet Proof – Gewasbescherming, Plan en Logboek” is te downloaden via:

Overzichten  –  Teelt  –  Gewasbeschermingsplan

Kies een perceel (klik op perceel) en klik vervolgens op downloaden.

SUCCES!