Plantwegval

10-06-2019 – De laatste dagen constateren wij op diverse percelen met name in de Flevopolders ernstige plantwegval. De plantwegval treedt op vanaf het kiemlobstadium maar is ook waargenomen bij planten met inmiddels drie echte bladeren. Percelen die door een combinatie van beregening en herhaaldelijke buien constant nat hebben gelegen lijken het gevoeligst. Van de ene op de andere dag kunnen er 10.000-den planten per ha verdwijnen. De wegval kan soms (plaatselijk) tot 90% bedragen!! De oorzaak blijft moeilijk vast te stellen, maar schimmels kunnen hier zeker een rol spelen. Controleer uw percelen, overzaaien kan nog, maar de tijd wordt krap. Overweeg in dit geval afhankelijk van zaaimoment en ras de zaadhoeveelheid met 5-10% te verlagen. Overleg met uw adviseur.

Plantwegval