Extreme hitte

14-08-2020 – De droge warme periode waar we nu in zitten, heeft invloed op de aanmaak van nieuwe bladeren, deze kan afnemen of mogelijk tot stilstand komen. Enkele gewasbehandelingen kunnen bij deze extreme hitte beter uitgesteld worden. Het lijkt er echter op dat we de ergste hitte achter de rug hebben. We kunnen het gewas nu ondersteunen met diverse maatregelen.

Bemesting

Ondersteuning van uw gewas is mogelijk met bladvoeding in de vorm van 10 kg ureum 46 % met 1 liter Mangaannitraat 20%. Ureum stimuleert de aanleg van de nieuwe bladeren, zodat er een constantere groei in het gewas blijft. Ook op percelen waar grote verschillen zijn qua plantontwikkeling is bladvoeding een essentieel hulpmiddel, om vooral de kleinere planten ook beter door te laten groeien. Biologisch kan 15 Liter OPF 7-2-3 met  3 liter Lebosol Heptamangan een optie zijn. Bitterzout (zowel gangbaar als biologisch toepasbaar) spuiten kan onder zeer warme  en droge omstandigheden beter een keer overgeslagen worden.

Meeldauw en bladvlekken

Onder stressvolle omstandigheden kan ook de ziektedruk toenemen. Amistar Top (in België OrtivaTop) en Flint hebben een goede preventieve werking tegen meeldauw en een werking tegen enkele bladvlekkenziekten. Toepassen zodra de eerste symptomen waargenomen worden (zie ook het artikel over Amistar Top/Ortiva Top). Biologisch komen Karma, Serenade of Sonata in aanmerking (zie voor meer info ChicoSystem).

Wortelluis

Door de droge en warme periodes gedurende deze zomer is een toepassing van Movento niet altijd mogelijk/wenselijk. Movento heeft onder die omstandigheden nauwelijks werking en kan zelfs schadelijk zijn voor het gewas. En daar waar geen wortelluis te vinden is, is soms ook bewust gekozen om het niet preventief toe te passen. Toch zien we nu op een aantal plaatsen een uitbraak van wortelluis, vaak wel pleksgewijs in het perceel. Het is mogelijk om straks Movento toe te passen onder betere omstandigheden maar daarbij moet wel gelet worden op de lange veiligheidstermijn van 70 dagen. Door bladvoeding te geven ondersteun je het gewas ook en kun je de gevolgen enigszins beperken. Zie ook het artikel over wortelluisbestrijding met spirotetramat en/of bespreek dit met uw adviseur.

Beregenen

Beregenen is pas nodig als de planten echt slap hangen gedurende de middag of avond. Of wanneer structuur of droogte plekken goed zichtbaar zijn en de groei van het perceel achterblijft. Op dit moment verschilt het erg per gebied hoe droog de ondergrond is en of er eventueel beregend zou moeten worden.  Geef bij beregenen niet meer dan 20 mm om de overgang van droog naar nat niet te groot te hebben. Bladvoeding kan de groei ook enigszins actief houden. Let dan wel op dat dit niet gebeurt bij te hoge temperaturen. Overleg hierover met uw teeltadviseur.