Groeispurt

01-09-2020  –  Na de ruime hoeveelheden neerslag die gevallen zijn afgelopen periode heeft de witlof over het algemeen de groei goed te pakken. We zien her en der een wat weelderige bladgroei. Op veel percelen maken de binnenbladeren een groeispurt en komen hierdoor boven het gewas uit. Het veld krijgt hierdoor een lichtgroene kleur door de massale aanwezigheid van nieuw blad. Door deze snelle groei ontstaat vaak een kwetsbaarder gewas dat gevoeliger is voor ziektedruk. Het is dus zaak nu de gezondheid van het gewas goed op te volgen en voor zover van toepassing preventief op te treden.

Bemesting

Bitterzout blijft een zeer geschikte meststof om het gewas in goede conditie te houden, zeker als er sprake is van verhoogde groeisnelheid. Verder is het preventief toedienen van bladvoeding in de vorm van bijvoorbeeld mangaannitraat zeer geschikt om het blad vitaal en weerbaar te houden. Op enkele plaatsen zien we door het continu natblijven van het gewas wat secundaire rotting op de oudere bladeren ontstaan. Een behandeling met calciumchloride kan in dit verband zinvol zijn vanwege het drogende effect van dit zout.  Wilt u calciumchloride en bitterzout toepassen let dan wel op dat u calciumchloride en bitterzout niet kunt mengen, dit geeft een niet oplosbaar neerslag van gips!

Meeldauw

Op diverse percelen zien we meeldauw ontstaan. Als de aantasting uitbreidt kan dit serieuze groeiremming veroorzaken. Meeldauw treedt vaak op in een gewas met een dalende vitaliteit. Het meest frequent wordt de meeldauw aangetroffen in de vroege rassen. De latere rassen zijn vaak wat jonger en/of vitaler en hier zien we dan ook minder problemen. De schimmel ontwikkelt zich goed onder donkere, koele (17-19 C) weersomstandigheden. De schimmel heeft niet veel vocht nodig, een RV van 70-80% is al voldoende. Houd het gewas vitaal met bladvoeding en voorkom een te rijke of schoksgewijze groei. Ziet u een aantasting ontstaan dan is het onder de huidige omstandigheden dus zeer raadzaam om adequaat te reageren. Omdat de meeste middelen voornamelijk of uitsluitend preventief werken is het van belang de eerste behandeling toe te passen bij waarneming van de eerste symptomen. Amistar Top (in Belgie Ortiva Top) met de werkzame stoffen azoxystrobin en difenoconazool, lijkt de beste werking te hebben. Met twee werkzame stoffen is er een dubbel werkingsmechanisme en de difenoconazool werkt ook enigszins curatief op beginnende myceliumgroei. Het blijft belangrijk om bij de eerste waarneming te behandelen. Zie voor meer informatie ook het artikel “Amistar Top/Ortiva Top

Voor de biologische percelen is Serenade een alternatief voor behandeling van meeldauw. Serenade heeft daarnaast ook een groeistimulerende werking en een antibacteriele werking. Serenade bij voorkeur preventief toepassen.

Sclerotinia

De laatste weken komen we ook meer Sclerotinia tegen in een aantal percelen. Vooral in percelen met een flinke bladmassa is dit het geval.  Onder gunstige omstandigheden kunnen na een vochtige periode in de nazomer/herfst de in de grond aanwezige sclerotien gaan kiemen. Het mycelium en de vruchtlichaampjes zorgen vervolgens voor een infectie. Omdat het onderin nu vaak niet meer altijd goed opdroogt en de temperaturen nog relatief hoog zijn, worden momenteel deze gunstige omstandigheden voor ontwikkeling van Sclerotinia gecreëerd. Controle op beginnende aantasting en/of het ontstaan van de apotheciën (de kleine oranje vruchtlichaampjes) is van belang in deze tijd.

In Nederland zijn geen gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar ter behandeling van Sclerotinia op het veld. Wel kunnen één of meerdere behandelingen met calciumchloride de ontwikkeling van Sclerotinia vaak afremmen.  Eventueel kan dit ook in combinatie met koper om het gewas onderin goed gezond en droog te houden.  In België zijn de mogelijkheden wat uitgebreider (Belgische telers kunnen de toegelaten middelen vinden in het ChicoSystem). Heeft u vragen of is de Sclerotinia druk hoog, overleg dan met uw adviseur.