Witloftrek: fungiciden NL en B

14-11-2020 –  Onderstaand vindt u een overzicht van de schimmelbestrijdingsmiddelen die momenteel in de witloftrek zijn toegelaten. Enkele middelen met een toelating in de trek hebben in Nederland nog steeds beperkte toepassingsmogelijkheden omdat zij maar éénmaal per 12 maanden per trekcel toegepast mogen worden. Ondanks dat dit probleem inmiddels bij CTGB is aangekaart zijn de etiketten nog niet aangepast. Het gaat in dit verband om de middelen Dagonis, Previcur Energy en Aliette. De producten Revus/Pergado V en Paraat hebben geen gebruiksbeperkingen, deze twee producten mogen in elke trekronde ingezet worden bij begin van de trek. Onderstaand worden alle schimmelbestrijdingsmiddelen met toelatingen in respectievelijk Nederland en Belgie behandeld. Vaak zijn er ook nog andere merknamen (paralelhandel) beschikbaar, Deze zijn hier niet beschreven, maar zijn wel terug te vinden in het ChicoSystem.

REVUS / PERGADO V

Revus of Pergado V (250 g/l mandipropamid) is een fungicide met een werking tegen Phytophthora en Pythium. Mandipropamid is een werkzame stof uit de groep amandelzuur derivaten binnen de CAA fungiciden (FRAC code 40). Revus mag in Nederland nog tot 8-5-2021 gebruikt worden. Uiterlijk op die datum zal men over moeten stappen op Pergado V. Pergado V is de vervanger voor Revus en heeft exact dezelfde samenstelling. Zie ook het eerdere artikel: Pergado V opvolger van Revus. Revus of Pergado V kan toegepast worden over de koppen en in de put. Toepassing over de wortelkragen: 0,5 ml/m2. Toepassing in het bassin 15 ml/m3 (in Belgie 7,5 ml/m3). Revus mag eenmaal per trekcyclus toegepast worden.

PARAAT

Paraat (50% dimethomorf) is een fungicide met een werking tegen Phytophthora. Dimethomorf is een werkzame stof uit de groep kaneelzuur derivaten binnen de CAA fungiciden (FRAC code 40). Het middel wordt toegevoegd aan het proceswater binnen 24 uur na opzetten. Dosering in Nederland: 2,5 gram/m3 (in Belgie 5,0 gram/m3). Paraat mag eenmaal per trekcyclus toegepast worden.

Revus/Pergado en Paraat behoren dus beide tot de chemische groep CAA-fungicides (FRAC code 40) en hebben daarom een vergelijkbaar werkingsspectrum. Indien men meerdere middelen tegelijk wil inzetten dan is een mix/combinatie met fungiciden uit verschillende groepen effectiever. Een goede partner voor Pergado zou Previcur Energy kunnen zijn. Dit middel heeft twee werkzame stoffen die beide uit een andere groep komen.

Previcur Energy

Previcur (530 g/l propamocarb en 310 g/l fosetyl) kan in de trek toegepast worden tegen met name Pythium en Phytophthora (en Rhizoctonia). Propamocarb is een werkzame stof uit de groep carbamaten (FRAC 28). Deze werkzame stof is opwaarts systemisch en verhindert de vorming en kieming van sporen en mycelium. Fosetyl-Al is een werkzame stof uit de groep phosphonaten (FRAC code P07). Deze werkzame stof versterkt de planteigen afweer. Tegen Pythium en Phytophthora is de waterbehandeling aangewezen. Dosering 400 ml/m3.  Daarnaast kan het middel in een kopbehandeling gebruikt worden bij kop-phytophthora of tegen Rhizoctonia smet. Bij gebruik over de koppen is de dosering 20 ml/m2. Let op het middel mag in Nederland maar éénmaal per jaar gebruikt worden. In België geldt de restrictie dat de werkzame stof fosetyl maar eenmaal toegepast mag worden: in de teelt of in de trek, maar niet beide.

Aliette

Aliette (800 g/kg fosetyl-alluminium) kan in de trek toegepast worden tegen Phytophthora en Pythium en heeft vooral een preventieve werking omdat fosetyl-alluminium de planteigen afweer versterkt. De dosering is 300 gram/m3. Let op het middel mag in Nederland maar éénmaal per jaar gebruikt worden. In België is geen toelating voor Aliette in de trek.

Dagonis

Dagonis (50 g/l difeconazool en 75 g/l fluxapyroxad) is een middel met een werking die in witlof met name is getoetst op Sclerotinia en Thielaviopsis maar heeft ook een goede werking tegen Rhizoctonia. Naast een pen behandeling (zie artikel penbehandeling) kan Dagonis in de trek als kopbehandeling toegepast worden. Het gebruik van Dagonis kan daardoor een goede aanvulling zijn op een eerdere minder geslaagde wortelbehandeling met een ander middel. Dosering 15 ml/m2. Let op: het middel mag in Nederland maar éénmaal per jaar gebruikt worden.

Overige middelen

In België heeft men daarnaast nog de beschikking over enkele andere middelen:

  • Onder ander Switch, Serenva: tegen Sclerotinia, Rhizoctonia, eenmalige toepassing over de koppen, 4,5 gram/m2. Toegelaten in Belgie, niet toegelaten in Nederland.
  • Proplant. Dit is een Previcur Energy variant zonder fosetyl. Toepassing uitsluitend in het water (125 ml/m3). Met de voorgeschreven dosering wordt echter ondanks de wat hogere concentratie van de werkzame stof in het product minder dan de helft van de werkzame stof gegeven vergeleken met Previcur Energy. Toegelaten in Belgie, niet toegelaten in Nederland.
  • Luna Privilege: tegen Sclerotinia, eenmalige toepassing over de koppen, 1 ml/m2. Toegelaten in Belgie, niet toegelaten in Nederland.
  • Onder andere Ortiva, Norios, Zoxis, Zakeo: tegen kop-Phytophthora, eenmalige toepassing over de koppen, 1 ml/m2. Toegelaten in Belgie, niet toegelaten in Nederland.