Witloftrek: middelen NL

20-09-2019 –  Enkele middelen met een toelating in de trek hebben zeer beperkte toepassingsmogelijkheden!! Let op als u deze  middelen gebruikt dat u niet buiten de wettelijke gebruiksvoorschriften handelt. Aliette  en Previcur Energy hebben een toelating in de trek tegen Phytophthora en Dagonis heeft sinds juni een toelating in de trek tegen Sclerotinia, maar let op, alle drie middelen hebben een toelating op basis van gebruik eenmaal per 12 maanden. Dit betekent dat u deze middelen per trekcel maar eenmaal per 12 maanden mag toepassen. Voorlopig lijkt dit een structurele wijziging in de beoordelingscriteria van middelen voor de trek en zullen deze etiketten voorlopig wwarschijnlijk dus ook niet aangepast worden. Het mag duidelijk zijn dat de gebruikswaarde van deze middelen hierdoor vrijwel nihil is. Daarnaast zitten we met twee middelen waarvan de toelating binnenkort afloopt. Fenomenal vervalt op 14-11-2019 en Kaliumfosfiet mag als meststof nog tot 31-12-2019 gebruikt worden.

Dit betekent dat we nadat Fenomenal en kaliumfosfiet zijn weggevallen nog maar over twee middelen kunnen beschikken die we elke trekcyclus kunnen toepassen. Alleen Paraat en de nieuwe toelating Revus (beide tegen Phytophthora) hebben een bruikbare toelating in de trek.

REVUS
Revus (250 g/l mandipropamid) heeft sinds 30 augustus een toelating gekregen in de witloftrek. Het middel is getoetst op Phytophthora. Hopelijk hebben we met dit middel een goede vervanger voor Fenomenal (te gebruiken tot 14-11-2019).  Revus kan toegepast worden over de koppen en in de put. Toepassing over de wortelkragen: 0,5 ml/m2. Toepassing in het bassin 15 ml/m3 (in Belgie 7,5 ml/m3). Revus mag eenmaal per trekcyclus toegepast worden.

PARAAT
Paraat (50% dimethomorf) is een gekend middel voor gebruik tegen de schimmel Phytophthora. Het middel wordt toegevoegd aan het proceswater binnen 24 uur na opzetten. Dosering in Nederland: 2,5 gram/m3 (in Belgie 5,0 gram/m3). Paraat mag eenmaal per trekcyclus toegepast worden.

Kaliumfosfiet
Dit middel mag als biostimulant nog gebruikt worden tot 31-12-2019.

Previcur
Previcur (530 g/l propamocarb en 310 g/l fosetyl) kan in de trek toegepast worden tegen met name Pythium. Het betreft dan een waterbehandeling. Dosering 400 ml/m3.  Daarnaast kan het middel in een kopbehandeling gebruikt worden bij kopphytophthora. De fosetyl versterkt de planteigen afweer en lijkt daardoor ook een werking te hebben tegen Rhizoctonia-smet. Bij gebruik over de koppen is de dosering 20 ml/m2. Let op het middel mag maar éénmaal per jaar gebruikt worden !!

Aliette
Aliette (800 g/kg fosetyl-alluminium) kan in de trek toegepast worden tegen Phytophthora en Pythium en heeft vooral een preventieve werking omdat fosetyl-alluminium de planteigen afweer versterkt. De dosering is 300 gram/m3. Let op het middel mag maar éénmaal per jaar gebruikt worden !!

Dagonis
Dagonis (50 g/l difeconazool en 75 g/l fluxapyroxad) is een middel met een werking die in witlof met name is getoetst op sclerotinia en thielaviopsis maar heeft ook een goede werking tegen Rhizoctonia. Naast een pen behandeling (zie artikel penbehandeling) kan Dagonis in de trek als kopbehandeling toegepast worden. Het gebruik van Dagonis kan daardoor een goede aanvulling zijn op een eerdere minder geslaagde wortelbehandeling met een ander middel. Dosering 15 ml/m2. Let op het middel mag maar éénmaal per jaar gebruikt worden !!