Chicogrow heeft tussen 2013 en 2015 onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van geleide bestrijding van witlofmineervlieg op basis van monitoring in het veld. Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de Proeftuin Zwaagdijk en medegefinancierd door de sector (PT). De eindrapporten van Chicogrow en Proeftuin Zwaagdijk zijn te downloaden via www.tuinbouw.nl (of rechtstreeks het Eindapport Chicogrow).

Het onderzoek was onder andere gericht op het verkrijgen van de meest effectieve en betrouwbare wijze van monitoring. Hierbij is met nadruk naar de methode van monitoring gekeken: plakvallen versus vangbakken, positie van de vangbakken/plakvallen in het veld en het vlieggedrag van de witlofmineervlieg.

Op basis van het onderzoek is gekozen voor de regionale monitoring met telpercelen en monitoring met vangbakken. Uit het onderzoek is gebleken dat de vangbakmethode een substantieel betrouwbaardere determinatie mogelijk maakt dan de methode met plakvallen.  Een goede spreiding van de bakken over het veld is van belang in verband met de van nature plaatselijk wisselende vliegendruk. Omdat in Nederland de witlofgebieden vrij geconcentreerd liggen heeft Chicogrow besloten om de straal rondom een telperceel waarbinnen geadviseerd wordt te bepalen op 5 km wat de betrouwbaarheid verder verhoogt (In België wordt gewerkt met een straal van ca 10 km).

We weten al jaren dat regionale monitoring van de witlofmineervlieg op in België tot betrouwbare resultaten leidt. Het onderzoek van Chicogrow bevestigt deze ervaringen nog eens. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Chicogrow haar waarschuwingsdienst vanuit dit monitoringssysteem verder ontwikkeld heeft. Deze dienst is de afgelopen 2 jaren bij circa 200 telers op ruim 1.000 ha witlofteelt uitgevoerd.