Chicogrow heeft in 2014 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van geleide bestrijding van witlofmineervlieg op basis van monitoring in het veld. Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de Proeftuin Zwaagdijk en medegefinancierd door de sector (PT). Op basis van dit onderzoek heeft Chicogrow gekozen voor een regionale aanpak die tegen relatief lage kosten kan worden uitgevoerd (EUR 75,– per seizoen).

Voordeel van regionale aanpak

Chicogrow heeft naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek in 2014 gekozen voor een regionale aanpak omdat witlofmineervliegen regionaal actief zijn. In Belgie (Inagro en Nationale Proeftuin Herent) waren overigens al langer goede resultaten met deze manier van waarnemen. Omdat witlofmineervliegen in tegenstelling tot wortelvliegen verspreid op het perceel voorkomen en niet in eerste instantie de perceelsranden opzoeken is het wel van belang dat vangbakken verspreid en tot diep in het perceel worden opgesteld.  Dit is bij de plakvalmethode vaak niet het geval en tellingen op een klein deel van het perceel zijn dus niet representatief voor het gehele perceel. Op de Chicogrow telpercelen staan de bakken verspreid en tot 150 meter diep in het perceel. Vangbakken hebben daarnaast ten opzichte van plakvallen als voordeel dat bij waarnemingen rondom de schadedrempel deze een betrouwbaarder beeld geven omdat vangbakken een hoger aantal vliegen aantrekken (bij grotere getallen is de betrouwbaarheid hoger).

Besparing op behandelingen

Uit de ervaring van de afgelopen jaren is gebleken dat we op deze wijze de witlofmineervlieg goed kunnen controleren en dat een bestrijding vaak niet noodzakelijk is. De laatste jaren hebben we  30-50% van de percelen niet hoeven behandelen omdat de druk onder de schadedrempel bleef. Dit geeft een besparing en voorkomt onnodige behandelingen. Bovendien is het in lijn met een geintegreerde aanpak. De witlofmineervliegmonitoring kan als BOS-systeem worden opgegeven bij Planet Proof. Dit levert 2 bonuspunten op. Bonuspunten zijn noodzakelijk om maluspunten te compenseren die toegekend worden door het toepassen van chemische behandelingen.

Lage kosten

Het systeem heeft zich inmiddels in de praktijk bewezen bij jaarlijks meer dan 300 aangesloten witlofpennentelers.  De dienst is onderdeel van de Chicogrow teeltbegeleiding maar voor iedereen beschikbaar tegen geringe kosten. Voor in totaal EUR 75,– per aangemeld perceel bent u verzekerd van een heel seizoen monitoring en advisering, een mogelijke besparing op middelengebruik en twee bonuspunten voor een toegepast BOS-systeem binnen Planet Proof.

Inlichtingen

Heeft u nog vragen neem dan contact met ons op via de mail of bekijk het gehele rapport (PT-14967.06 – Eindrapport Witlofmineervlieg Chicogrow 2014). Bellen kan natuurlijk altijd met één van onze adviseurs voor meer informatie.

De dienst is voor iedereen beschikbaar, u hoeft niet aangesloten te zijn bij Chicogrow. Aanmelden kan via het webformulier (klik op de knop aanmelden) of stuur een email naar info@chicogrow.nl.