Onkruidbestrijding na opkomst

23-04-2021  –  Na opkomst van de witlof zijn de mogelijkheden voor onkruidbestrijding door het wegvallen van Legurame en Chloor-IPC verder afgenomen. Na opkomst zijn toepassingen mogelijk met Safari, AZ-500 en Dual Gold, alle in combinatie met Kerb Flo. Deze behandelingen dienen uitgevoerd te worden in een Lage Dosering Systeem (LDS).

Kerb en Safari aan de basis van LDS

Aan de basis van de LDS staat Kerb in een toepassing van 0,25 l/ha per toepassing in een LDS-schema. Kerb Flo is een bodemherbicide met een brede werking tegen eenjarige tweezaadlobbigen en eenjarige eenzaadlobbigen.

In de meeste gevallen zal in de na-opkomst ook sprake zijn van composieten zoals knopkruid, kruiskruid en kamille. Het is dan raadzaam om Safari op te nemen in het LDS-schema. Ook in het geval van probleemonkruiden als Bingelkruid, Hondspeterselie, Kleefkruid, Dovenetel en Perzikkruid lijkt Safari een betere werking te hebben dan de alternatieven Dual Gold en AZ-500.

Bij Safari tolerante rassen kan in elk stadium 20 gram/ha toegepast worden op aanwezige onkruid (Safari tolerante rassen zijn: Absolue, Amazone, Darling, Daufine, Déesse, Djine, Laurine, Takine). Houd bij alle andere rassen de lagere dosering in onderstaand schema aan.

Indien er geen druk is van composiete onkruiden zoals kamille, knopkruid en kruiskruid kan Safari eventueel weggelaten worden omdat Safari bij de standaard witlofrassen zonder resistentie tegen triflusulfuron een remmende werking heeft op de groei van het witlofgewas. Pas dan onderstaande LDS toe zonder Safari.

Safari heeft geen werking op grassen, Vogelmuur en Zwaluwtong en een minder goede werking op Duivenkervel, Windesoorten, Zuring en Ganzenvoet-soorten. Bij hogere onkruiddruk en/of aanwezigheid van deze onkruiden dient AZ-500 of Dual Gold meegenomen te worden in de LDS. Let op: AZ-500 en Dual Gold niet in combinatie toepassen ! Dit kan leiden tot ernstige groeistoring en zelfs plantwegval !

 

LDS met AZ-500

 • Kiemblad: 0,25 l Kerb + 5 g Safari + 30 ml AZ-500
 • 2-blad : 0,25 l Kerb + 5-10 g Safari + 50-70 ml AZ-500
 • 4-blad : 0,25 l Kerb + 10-15 g Safari + 70-100 ml AZ-500

LDS met DUAL GOLD

 • Kiemblad: 0,25 l Kerb + 5 g Safari
 • 2-blad : 0,25 l Kerb + 5-10 g Safari + 0,1-0,2 l Dual Gold
 • 4-blad : 0,25 l Kerb + 10-15 g Safari + 0,2-0,3 l Dual Gold

 

Verschillen AZ-500 en Dual Gold

AZ-500

 • Uitsluitend bodemwerking
 • Veilig als witlof boven staat, vanaf kiemstadium toepassen
 • Dus schadelijk bij overzaai van witlof, dan nieuwe ruggen trekken
 • Niet toepassen na 6-blad stadium
 • Heeft contactwerking op Veldkers
 • Werkt niet tegen Ooievaarsbek en Kleefkruid
 • Werkt niet tegen grassen
 • AZ-500 werkt beter dan Dual Gold op Knopherik, Herik, Herderstasje, Dovenetel

Dual Gold

 • Niet toepasbaar op zandgronden en grondwaterbeschermingsgebieden
 • Hoofdzakelijk bodemwerking en enige contactwerking
 • Niet toepassen in kiembladstadium
 • Onder natte omstandigheden straffer voor gewas dan AZ
 • Onder drogere omstandigheden betere werking dan AZ
 • Werkt ook op grassen inclusief eenjarig straatgras
 • Dual Gold werkt beter dan AZ-500 op Zwarte nachtschade, Melkdistel, Knopkruid, Zwaluwtong, Bingelkruid

Maximale doseringen per seizoen

 • Safari: 60 gram/ha
 • AZ-500: 200 ml/ha
 • Dual Gold: 1,3 liter/ha
 • Kerb Flo:3,75 l/ha

Vaak zijn er meerdere middelen/merken op de markt met dezelfde werkzame stof. In het ChicoSystem (Vaste gegeven – Middelen) vindt u alle toegelaten middelen met gebruiksaanwijzing terug.