Onkruidbestrijding voor opkomst

23-04-2021  –  In de voor-opkomst fase hebben we in de onkruidbestrijding de beschikking over glyfosaat (Roundup) en bodemherbiciden als Bonalan en Kerb Flo. Gelukkig hebben we Bonalan voor dit seizoen kunnen behouden en lijkt het er op dat we ook in 2022 nog Bonalan kunnen gebruiken. Bonalan is een onmisbare schakel in de onkruidbestrijding van het gewas witlof. Onderstaand hebben we de mogelijkheden zoals ze er nu zijn in Nederland voor u weergegeven.

Bonalan vóór ruggen trekken

Bonalan is effectief tegen o.a. meldensoorten, veelknopigen en grassen, mits het op de juiste manier wordt ingezet. Spuit daarom bij bewolkt weer of ‘s avonds en zorg dat het direct, binnen 2 uur wordt ingewerkt. Bonalan verdampt en breekt namelijk gemakkelijk af onder invloed van zonlicht. Het inwerken moet daarom gebeuren door een intensieve menging met vochtige grond. Daarom is onze voorkeur om dit middel gelijk bij de zaaibed bereiding toe te passen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk met een spuitboom op de rotorkopeg. Door in één werkgang in te werken kan vaak met een lagere dosering volstaan worden. Uiteraard is dit ook afhankelijk van de onkruiddruk en andere factoren. Bij een lager organische stof gehalte kan het verstandig zijn om niet de volle dosering te nemen. Ook in een natte periode kan het verstandig zijn om de dosering aan te passen omdat Bonalan en Kerb elkaar onder deze omstandigheden kunnen versterken. Hierdoor kan groeiremming optreden. Gebruik in deze gevallen dan 5-6 liter per ha in plaats van de maximale 8 liter per ha.

  • 5-8 l/ha Bonalan
  • eventueel toevoegen: 2 kg/ha Contans WG (tegen Sclerotinia)

Roundup na ruggen trekken vóór zaaien

Om onkruidvrij te starten is het middel Roundup onmisbaar in de gangbare teelt van witlofpennen. Let op dat bij Planet Proof er een maximum hoeveelheid van 1,5 kg/ha geldt voor te gebruiken glyfosaat. Deze hoeveelheid is bedrijfsbreed gemeten (volgens Gecombineerde Opgave RVO). Het doodspuiten van groenbemesters voorafgaand aan een te certificeren product is niet toegestaan. Chicogrow adviseert u om bij voorkeur middelen te gebruiken die een specifieke toelating hebben voor witlof (pennenteelt). Deze middelen hebben een toelating die voorziet in een volveldsbehandeling vóór de opkomst van de witlof (zie ook Vaste gegeven – Middelen)

Onkruid op tijd afbranden met middelen op basis van glyfosaat zoals Roundup. Dosering ook afhankleijk van concentratie werkzame stof in het product.

  • bijv Roundup Extra 2-6 l/ha. + evt. olie (evt herhalen)
    Erg vuile percelen meerdere keren afbranden en later zaaien.

Kerb na het zaaien, vóór opkomst

Kerb Flo is een breedwerkend bodemherbicide dat zowel grassen (onder andere duist, straatgras) als éénjarige tweezaadlobbige onkruiden bestrijdt. De beste werking wordt verkregen als het middel wordt toegepast op het moment dat de onkruiden nog niet gekiemd zijn of zich in een jong stadium van ontwikkeling bevinden. Composieten zoals kruiskruid, kamillesoorten, knopkruid, melkdistel en gele ganzebloem zijn ongevoelig. Grassen als hanepoot, straatgras, duist en raaigras zijn gevoelig voor Kerb Flo. Daarnaast is Kerb Flo effectief tegen een groot aantal tweezaadlobbige onkruiden waarvan perzikkruid, zwaluwtong, varkensgras, zwarte nachtschade en bingelkruid enkele belangrijke soorten zijn.

  • 1,5-2.5 l/ha Kerb Flow (afhankelijk van de afslibbaarheid en org. stof)