Opgave percelen 2021

25-01-2021- In dit artikel vindt u een handleiding om zelf een perceel aan te maken in ChicoSystem. Onderstaand wordt gedetailleerd beschreven hoe u een perceel kunt aanmaken en alle gewenste gegevens kunt invoeren. Indien u de perceelsopgave volledig heeft ingevuld bent u ook voor Planet Proof al zo goed als klaar. De eerste stap: Ga in het menu links naar Algemeen – Percelen.

U komt nu in een scherm met een aantal tabbladen. de gegevens worden ingevuld en opgeslagen per tabblad. vaak zijn het maar enkele gegevens per tabblad die u hoeft in te vullen. U zult zien dat u vlot door de tabbladen heen loopt. Onderstaande tabbladen worden achtereenvolgens behandeld.

  • Perceel
  • Teelt
  • Kenmerken
  • Historie
  • Bemesting
  • Bodemanalyse
  • Ziektegevoeligheid
  • Plaaggevoeligheid
  • Certificeringen (alleen bij Planet Proof)
  • Gewasbeschermingsplan (alleen bij Planet Proof)

Klik rechtsboven in scherm op de knop “toevoegen” (+) om een nieuw perceel te maken. Geef hierbij aan welke rol u vervult met betrekking tot dit perceel (bijvoorbeeld akkerbouwer/bemiddelaar/witloftrekker).

= knop “toevoegen”


(klik op de afbeelding om deze te vergroten)

Perceel

U heeft nu onderstaande situatie. In het onderste deel van het scherm is het linkse tabblad “Perceel” actief.

U kunt nu gegevens gaan invullen. Let op dat u “datum afgesloten” niet invult. U zet de registratiemogelijkheden dan meteen dicht en dat is niet de bedoeling.

Vul hier de adresgegevens in van het perceel, de ligging van het perceel dus en niet uw huisadres.

Druk vervolgens op “opslaan”

= knop “opslaan”

Bovenin het scherm verschijnt nu rechts een nieuwe knop:

Als u hier op klikt kunt u een perceel intekenen. Klik op een perceel en vervolgens op OK. en het perceel ligt vast. Als u het vinkje “BRP gewaspercelen” uitzet, heeft u de mogelijkheid om zelf de perceelsgrenzen in te tekenen.

Teelt

Vult hier achtereenvolgens de gevraagde gegevens in of vink deze aan. Opslaan en naar volgende tabblad.

Kenmerken

Vult hier achtereenvolgens de gevraagde gegevens in of vink deze aan. Opslaan en naar volgende tabblad.

Historie

Klik rechtsboven op “toevoegen” om een voorvrucht toe te voegen

= knop “toevoegen”

Vul alle gegevens in van één bepaald jaar. Sla vervolgens op met

= knop “opslaan”

… En druk weer op “toevoegen” om een nieuwe voorvrucht in te vullen.
Geef minimaal 4 voorvruchten op !

Bemesting

Gebruik net als bij historie de knoppen “toevoegen”en “opslaan”:

  en

om nieuwe regels toe te voegen.

Bodemanalyse

Vult hier achtereenvolgens de gevraagde gegevens in of vink deze aan. Opslaan en naar volgende tabblad.

Ziektegevoeligheid

Gebruik hier weer de knoppen toevoegen en opslaan om nieuwe regels toe te voegen.

Hier kan ook aangegeven worden als er juist geen druk is van bepaalde ziekten door deze ziekte te selecteren en bij “inschatting druk” te kiezen voor de optie “Risico nihil”. Bij Planet Proof  percelen hier altijd minimaal één ziekte invullen anders wordt dit item niet opgenomen in het Gewasbeschermingsplan.

Plaaggevoeligheid

Zie ziektegevoeligheid.

Certificeringen

Indien van toepassing kunt u hier een Certificering voor dit perceel kiezen waarvoor u in aanmerking komt (bijvoorbeeld Planet Proof). Gebruik hier voor weer de knoppen voor “toevoegen” en “opslaan”.

Gewasbeschermingsplan

Indien van toepassing kunt u hier een vragenlijst invullen waarop u kunt aanvinken welke bovenwettelijke duurzame maatregelen u neemt of voornemens bent te nemen. De aangevinkte maatregelen worden opgenomen in het Planet Proof Gewasbeschermingsplan.  Om een vragenlijst op te roepen klikt u op “toevoegen”

U ziet vervolgens onderstaand formulier. Hier kunt u aangeven welke maatregelen van toepassing zijn door deze te beantwoorden met “ja”. Als u de maatregelen die niet van toepassing zijn niet beantwoordt, worden deze ook niet opgenomen in het gewasbeschermingsplan.

 

Klik op OK als u alle vragen doorlopen heeft.

Wilt u op een later moment de antwoorden in dit formulier nog eens bekijken of wijzigen, klik dan op het potloodje

Documenten

Tenslotte heeft u bij het tabblad Documenten de mogelijkheid om documenten zoals spuitkeuringen, erfemissiescans te uploaden zodat deze ook voor uw afnemer beschikbaar zijn. Voor Planet Proof dient de afnemer van de witlofpennen in ieder geval te beschikken over een erfemissiescan. Een spuitkeuring kan gevraagd worden en is ondersteunend aan eventuele emissiemaatregelen.

Met de kamera-knop kunt u de documenten downloaden of inzien.

U heeft nu alle gegevens ingevuld. Chicogrow zal deze gegevens eventueel gebruiken voor de perceelsbeoordeling en rassenkeuze voor het nieuwe seizoen. Verder kan het gewasbeschermingsplan dat nodig is voor Planet Proof gemaakt worden met behulp van deze informatie.