Toepassing Bonalan

02-05-2020  –  Bonalan is effectief tegen o.a. meldensoorten, veelknopigen en grassen, mits het op de juiste manier wordt ingezet. Spuit daarom bij bewolkt weer of ‘s avonds en zorg dat het direct, binnen 2 uur wordt ingewerkt. Bonalan verdampt en breekt namelijk gemakkelijk af onder invloed van zonlicht. Het inwerken moet daarom gebeuren door een intensieve menging met vochtige grond. Daarom is onze voorkeur om dit middel gelijk bij het zaaibed bereiding toe te passen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk met een spuitboom op de rotorkopeg.

Sinds 6 september 2019 is het etiket gewijzigd van Bonalan. Wat zijn de gevolgen voor u? Voor percelen die grenzen aan het oppervlakte water mag Bonalan alleen toegepast worden met een minimale techniek uit de klasse DRT95, bijvoorbeeld 95% drift reducerende spuitdoppen. Deze techniek moet voor het gehele perceel gebruikt worden. Voorheen was het alleen de eerste 14 meter vanaf insteek sloot. Een grotere teeltvrije zone is niet nodig bij het toepassen van dit product.