In de Europese plantgezondheidsverordening is afgesproken dat planten die bedoeld zijn om te worden uitgeplant, moeten worden voorzien van een plantenpaspoort. Ook de witlofpennen bestemd voor de trek zouden hieraan moeten voldoen. De witlofcoöperatie heeft in afstemming met Belgische en Franse witlof vertegenwoordigers in de eigen lidstaten een uitzondering gevraagd voor witlof. Dat is niet gehonoreerd omdat witlof uitdrukkelijk in de Europese verordening is genoemd. Vervolgens heeft de witlofcoöperatie bij de NVWA uitgelegd hoe de witlofproductie in elkaar zit en hoe de structuur in de Nederlandse witlofsector in elkaar steekt. Het resultaat is dat de NVWA voor de witlofpennen die onder contract geteeld worden voor een Nederlandse witloftrekker een uitzondering heeft gecreëerd: witlofpennen met een contract voor de trek in eigen land worden vrijgesteld van het plantenpaspoort. Partijen met vrije pennen en pennen die de grens overschrijden dienen vanaf 14 december 2019 te zijn voorzien van een plantenpaspoort. Inmiddels heeft de Belgische NVWA de Nederlandse beleidslijn overgenomen. Voor het overgrote deel van de Nederlandse witlofsector betekent dit een vrijstelling van het plantenpaspoort. Dus geen extra administratieve controle op de witlofbedrijven (bron: v/d Grond).