24-03-2021  (update 1-3-2022) –  De laatste tijd was er wat ophef omtrent het eventueel wegvallen van Bonalan omdat de Europese toelating van benfluralin niet verlengd zou worden (zie ook artikel Gebruik Bonalan blijft mogelijk….). Er is nog steeds geen beslissing genomen over een eventuele intrekking maar aangezien de beoordeling van de werkzame stof benfluralin om redenen buiten de wil van de aanvragers is uitgesteld, is nu met de Uitvoeringverordening 2021/52 van de Commissie de expiratiedatum voor de werkzame stof benfluralin aangepast naar 28-02-2022. Op basis van verordening 1107/2009 kan de expiratiedatum van het middel Bonalan vervolgens worden bepaald op een datum die maximaal 12 maanden ligt na de expiratie van de werkzame stof. Het Ctgb heeft conform deze regel de toelating verlengd tot 28-02-2023. Dit betekent dat we het middel in Nederland nog twee seizoenen zouden kunnen gebruiken. Ook in België is de toelating verlengd tot 28-02-2023. Wat daarna gebeurt is nog onduidelijk (update 1-3-2022: inmiddels is de expiratiedatum door CTGB verlengd tot 28-02-2024).

Lagere dosering bij natte omstandigheden

Bonalan is effectief tegen o.a. meldensoorten, veelknopigen en grassen, mits het op de juiste manier wordt ingezet. Spuit daarom bij bewolkt weer of ‘s avonds en zorg dat het direct, binnen 2 uur wordt ingewerkt. Bonalan verdampt en breekt namelijk gemakkelijk af onder invloed van zonlicht. Het inwerken moet daarom gebeuren door een intensieve menging met vochtige grond. Daarom is onze voorkeur om dit middel gelijk bij de zaaibed bereiding toe te passen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk met een spuitboom op de rotorkopeg. Door in één werkgang in te werken kan vaak met een lagere dosering volstaan worden. Uiteraard is dit ook afhankelijk van de onkruiddruk en andere factoren. Bij een lager organische stof gehalte kan het verstandig zijn om niet de volle dosering te nemen. Ook in een natte periode kan het verstandig zijn om de dosering aan te passen omdat Bonalan en Kerb elkaar onder deze omstandigheden kunnen versterken. Hierdoor kan groeiremming optreden. Gebruik in deze gevallen dan 5-6 liter per ha in plaats van de maximale 8 liter per ha.

Toepassingsvoorwaarden

Sinds 6 september 2019 is het etiket gewijzigd van Bonalan. Wat zijn de gevolgen voor u? Voor percelen die grenzen aan het oppervlakte water mag Bonalan alleen toegepast worden met een minimale techniek uit de klasse DRT95, bijvoorbeeld 95% drift reducerende spuitdoppen. Deze techniek moet voor het gehele perceel gebruikt worden. Voorheen was het alleen de eerste 14 meter vanaf insteek sloot. Een grotere teeltvrije zone is niet nodig bij het toepassen van dit product.