(Update 1-4-2023) –  Er is duidelijkheid omtrent de toelating van Bonalan. Dit middel dat eigenlijk niet gemist kan worden, mag nog gebruikt worden tot 12-05-2024 (zowel in Nederland als in Belgie). Hiermee komt een einde aan langere periode van onzekerheid met betrekking tot de Europese toelating van de werkzame stof benfluralin. Nadat lang geen beslissing werd genomen over een eventuele intrekking was met de Uitvoeringverordening 2021/52 van de Commissie de expiratiedatum voor de werkzame stof benfluralin in eerste instantie aangepast naar 28-02-2022. Op basis van verordening 1107/2009 kon de expiratiedatum van het middel Bonalan vervolgens worden bepaald op een datum die maximaal 12 maanden ligt na de expiratie van de werkzame stof. Dit betekende in eerste instantie een verlenging tot 28-02-2023. Vervolgens is de expiratiedatum verlengd tot 28-02-2024 en uiteindelijk is deze definitief vastgesteld op 12-08-2023 met een uiterste aflevertermijn op 12-02-2024 en een uiterste gebruikstermijn op 12-05-2024.

Lagere dosering bij natte omstandigheden

Bonalan is effectief tegen o.a. meldensoorten, veelknopigen en grassen, mits het op de juiste manier wordt ingezet. Spuit daarom bij bewolkt weer of ‘s avonds en zorg dat het direct, binnen 2 uur wordt ingewerkt. Bonalan verdampt en breekt namelijk gemakkelijk af onder invloed van zonlicht. Het inwerken moet daarom gebeuren door een intensieve menging met vochtige grond. Daarom is onze voorkeur om dit middel gelijk bij de zaaibed bereiding toe te passen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk met een spuitboom op de rotorkopeg. Door in één werkgang in te werken kan vaak met een lagere dosering volstaan worden. Uiteraard is dit ook afhankelijk van de onkruiddruk en andere factoren. Bij een lager organische stof gehalte kan het verstandig zijn om niet de volle dosering te nemen. Ook in een natte periode kan het verstandig zijn om de dosering aan te passen omdat Bonalan en Kerb elkaar onder deze omstandigheden kunnen versterken. Hierdoor kan groeiremming optreden. Gebruik in deze gevallen dan 5-6 liter per ha in plaats van de maximale 8 liter per ha.