24-04-2021  –  Sinds december 2020 is Trianum G in Nederland toegelaten in de pennenteelt van witlof. Hiermee hebben we naast Contans en Serenade een derde schimmelbestrijdingsmiddel op basis van een micro-organisme ter beschikking. Trianum G bevat het micro-organsime Trichoderma harzianum stam T22. Trianum G heeft een werking tegen diverse kiemschimmels. Van Trichoderma harzianum is bekend dat deze ook een werking heeft als biostimulant. Onder bepaalde omstandigheden zal Trianum G dus ook groeibevorderende eigenschappen hebben. Meer informatie in het ChicoSystem op Vaste gegeven – Middelen

Trianum

Carpoès als biostimulant

Vorig jaar is breed ervaring opgedaan met het middel Carpoès. Dit middel bevat een vergelijkbaar micro-organisme als bij Trianum, namelijk Trichoderma harzianum stam B97. Carpoès wordt met name ingezet als biostimulant. De Trichoderma  die in symbiose leeft met de witlofwortel zorgt voor een efficiëntere nutriëntenopname en versterking van het wortelstelsel. De witlofplant wordt daardoor weerbaarder voor abiotische stressfactoren en groeit beter. Resultaten van de uitgebreide proeven die Chicogrow vorig jaar in het kader van het Witlofplatform heeft uitgevoerd laten in overeenstemming met deze biostimulerende werking een iets hogere drogestof en mineraleninhoud zien van de pennen die gegroeid waren op percelen die met Carpoès waren behandeld (gemiddelde waardes over 20 partijen gemeten).

Toepassing

Trianum G is een granulaat dat kan worden toegepast als veurbehandeling tijdens het zaaien. De aanbevolen hoeveelheid is 25-50 kg ha.

Carpoès (distributeur in Nederland: Ten Brinke Creil) kan worden gespoten of ingewerkt al dan niet in combinatie met Contans (tegen Sclerotinia). In de gangbare teelt is het mogelijk het product te mengen met herbiciden. Het product bij voorkeur eerst oplossen in een kleine hoeveelheid handwarm water en vervolgens toevoegen aan de tank. De dosering bedraagt 1 kg/ha. Op ruggen kan de dosering eventueel worden verlaagd naar 500 gram per ha.

Beide producten staan op de Inputlijst van SKAL en zijn daarmee ook beschikbaar in de biologische teelt.

Zie voor uitgebreidere informatie omtrent de toepassing ook Vaste gegeven – Middelen)