Infotheek

Infotheek

Het ChicoSystem als vraagbaak

Het ChicoSystem kan ook gebruikt worden als vraagbaak voor vele teelttechnische vraagstukken. Alle thema-artikelen uit de nieuwsbrieven zijn gerubriceerd terug te vinden. Daarnaast beschikt het ChicoSystem over een bibliotheekfunctie waarin alle aantastingen (plagen, ziekten en onkruiden) worden beschreven. Van deze aantastingen zijn veelal foto’s aanwezig wat herkenning vergemakkelijkt. En uiteraard beschikt het ChicoSystem over een database met alle middelen die een toelating hebben in de witlofteelt, koeling en trek in diverse landen (Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland). Van alle middelen kan de gebruiksaanwijzing ingezien worden en is er ook overige relevante informatie aanwezig zoals een werkingspectrum, werkzame stoffen, expiratiedatum en soms achtergronddocumenten.

Witlof rassen
Interactief oproepbaar

Al deze informatie is interactief oproepbaar. Na het bepalen van de aantasting in de aantastingen bibliotheek kunnen alle beschikbare gewasbeschermingsmiddelen opgezocht worden. De keuze van het middel kan gemaakt worden op basis van de informatie in de infotheek zoals toepassingsvoorwaarden, voorkeur voor de aantasting etc. De gebruiksaanwijzing is tenslotte beschikbaar voor een juiste toepassing. Uiteraard is deze functionaliteit ook in omgekeerde richting mogelijk. Dat wil zeggen dat vanuit de middelen gezocht kan worden naar de aantastingen waartegen het middel een werking heeft. Uiteindelijk controleert het systeem bij een toepassing of het middel nog toegelaten is en of de maximale dosering per keer of per seizoen niet overschreden wordt. Het ChicoSystem controleert tenslotte ook op de beperktere mogelijkheden die gelden voor biologische percelen of percelen die onder Planet Proof vallen.

Chicogrow maakt deel uit van de Chico-groep. Chicogrow adviseert professionele witloftelers en witloftrekkers over de gehele wereld.

USEFUL LINKS

CONTACT DETAILS

    Julianastraat 4A
6065AM Montfort
   +31 (0) 475 549 004
   info@chicogrow.nl
   Kvk: 55845584

PARTNERS

Chicogrow maakt deel uit van de Chico-groep. Chicogrow adviseert professionele witloftelers en witloftrekkers over de gehele wereld.

CONTACT DETAILS

    Julianastraat 4A
6065AM Montfort
   +31 (0) 475 549 004
   info@chicogrow.nl
   Kvk: 55845584

PARTNERS