Registratie

Registratie

Registratie in alle teeltfasen

Alle adviezen, waarnemingen en uitvoerende maatregelen gedurende de pennenteelt, de opslag van de pennen en de witloftrek kunnen worden vastgelegd in het ChicoSystem en zijn daarmee toegankelijk voor alle partijen waarvoor dat gewenst wordt. Algemene registratiedata uit de pennenteelt zoals gewasbeschermings- en bemestingsmaatregelen worden vaak al opgeslagen in een akkerbouwregistratiepakket zoals Cropvision van Agrovision. Deze data kunnen via een machtiging eenvoudig geïmporteerd worden in het ChicoSystem. Bent u als witloftrekker gecertificeerd voor Planet Proof of werkt u als akkerbouwer volgens de eisen pennenteelt van Planet Proof dan biedt het ChicoSystem u de mogelijkheid om met een minimum aan inspanning de verplichte registratie uit te voeren. Zie voor meer informatie: Registratie Planet Proof.

Witlof rassen
Volledige registratie

In de pennenteelt biedt het ChicoSystem volledig registratiemogelijkheden met betrekking tot monitoring en uitvoerende werkzaamheden en tijdens de opslag van de pennen kunnen bewaarparameters zoals temperatuur en vocht van individuele partijen in de koelcel vastgelegd worden. In de trek kan tenslotte een veelheid van parameters vastgelegd worden, naast gewasbescherming en bemesting zijn dat onder andere voorraadbeheer van middelen en meststoffen, arbeidsuren, productie etc. Als er voldoende relevante gegevens worden vastgelegd is het mogelijk om kengetallen als wortelrendement en arbeid per pen uit te lezen. Het ChicoSystem biedt u op deze wijze alle handvaten voor evaluatie zoals het beoordelen van partijen, rassen etc.

Chicogrow maakt deel uit van de Chico-groep. Chicogrow adviseert professionele witloftelers en witloftrekkers over de gehele wereld.

USEFUL LINKS

CONTACT DETAILS

    Julianastraat 4A
6065AM Montfort
   +31 (0) 475 549 004
   info@chicogrow.nl
   Kvk: 55845584

PARTNERS

Chicogrow maakt deel uit van de Chico-groep. Chicogrow adviseert professionele witloftelers en witloftrekkers over de gehele wereld.

CONTACT DETAILS

    Julianastraat 4A
6065AM Montfort
   +31 (0) 475 549 004
   info@chicogrow.nl
   Kvk: 55845584

PARTNERS