Planet Proof

registratie

Planet Proof

registratie

Eenvoudige registratie Planet Proof

Bent u als witloftrekker gecertificeerd voor Planet Proof of werkt u als akkerbouwer volgens de eisen pennenteelt van Planet Proof dan biedt het Chicogrow Informatie en Registratie Systeem (ChicoSystem) u de mogelijkheid om met een minimum aan inspanning de verplichte registratie uit te voeren. Het gewasbeschermingsplan en bemestingsplan kunnen met behulp van het registratieprogramma ChicoSystem zeer eenvoudig, snel en voor meerdere percelen tegelijk aangemaakt worden. De registratie van uitgevoerde gewasbescherming en bemesting kan rechtstreeks worden ingevoerd of worden geimporteerd uit Agrovision. Een organische stofbalans wordt automatisch gegenereerd indien er een perceelshistorie is opgegeven. Een volledig Planet Proof rapport inclusief berekende werkzame stoffen en bonus/maluspunten kan uiteindelijk gegenereerd worden.

Witlof rassen
Automatische berekening actieve stof en bonus/maluspunten

In elke fase van de witlofteelt kunnen gewasbeschermingshandelingen en bemesting vastgelegd worden. Het ChicoSystem kan vervolgens het mineralenverbruik en het werkzame stoffen verbruik berekenen. Het verbruik kan worden weergegeven per perceels-ID (per ha), per koel-ID (per 1.000 kg pennen) of per Trek-ID (per 1.000 l of per m2). Uiteindelijk is het zelfs mogelijk om het actieve stoffen verbruik van de hele keten om te rekenen naar verbruik per kg lof.
Het ChicoSystem berekent zelfstandig de bonus/maluspunten voor toegepaste gewasbeschermingsmiddelen. Alle middelen zijn hiertoe gerubriceerd waarbij ook nog rekening gehouden wordt met de voorwaarde of bonus/maluspunten worden toegekend per toepassing of per seizoen.

Automatische berekening actieve stof en bonus/maluspunten

In elke fase van de witlofteelt kunnen gewasbeschermingshandelingen en bemesting vastgelegd worden. Het ChicoSystem kan vervolgens het mineralenverbruik en het werkzame stoffen verbruik berekenen. Het verbruik kan worden weergegeven per perceels-ID (per ha), per koel-ID (per 1.000 kg pennen) of per Trek-ID (per 1.000 l of per m2). Uiteindelijk is het zelfs mogelijk om het actieve stoffen verbruik van de hele keten om te rekenen naar verbruik per kg lof.
Het ChicoSystem berekent zelfstandig de bonus/maluspunten voor toegepaste gewasbeschermingsmiddelen. Alle middelen zijn hiertoe gerubriceerd waarbij ook nog rekening gehouden wordt met de voorwaarde of bonus/maluspunten worden toegekend per toepassing of per seizoen.

Witlof rassen

Chicogrow maakt deel uit van de Chico-groep. Chicogrow adviseert professionele witloftelers en witloftrekkers over de gehele wereld.

USEFUL LINKS

CONTACT DETAILS

    Julianastraat 4A
6065AM Montfort
   +31 (0) 475 549 004
   info@chicogrow.nl
   Kvk: 55845584

PARTNERS

Chicogrow maakt deel uit van de Chico-groep. Chicogrow adviseert professionele witloftelers en witloftrekkers over de gehele wereld.

CONTACT DETAILS

    Julianastraat 4A
6065AM Montfort
   +31 (0) 475 549 004
   info@chicogrow.nl
   Kvk: 55845584

PARTNERS