Mineervliegmonitoring

Mineervliegmonitoring

Waarschuwingsdienst mineervliegen op basis van monitoring

Vanaf 2015 biedt Chicogrow een beslissingsondersteunende adviesdienst aan die telers waarschuwt als er in een gebied witlofmineervliegen worden waargenomen boven de schadedrempel*. Deze waarschuwingsdienst is gebaseerd op een Beslissings Ondersteunend Systeem (BOS) dat regionale monitoring van de witlofmineervlieg koppelt aan advisering. In de gekozen methode wordt gebruikt gemaakt van monitoring met behulp van vangbakken. In België wordt deze methode al meer dan 20 jaar met succes toegepast. Deze dienst wordt uitgevoerd vanaf medio augustus en kan tegen relatief lage kosten aangeboden worden. * De laatste jaren zien we ook schade ontstaan door een vroege aantasting. Deze vroege vluchten vallen buiten de monitoring.

Witlof rassen
Voordeel van regionale aanpak

Chicogrow heeft naar aanleiding van eigen onderzoek gekozen voor een regionale aanpak. Deze is relatief betrouwbaar omdat witlofmineervliegen regionaal actief zijn. Door de hoge dichtheid van telpercelen liggen bijna alle witlofpercelen binnen 5 km van een telperceel en vaak zelfs binnen het bereik van meerdere telpercelen. Een regionale druk is op deze wijze zeer inzichtelijk.
Chicogrow heeft gekozen voor het gebruik van vangbakken in plaats van plakvallen omdat deze een betrouwbaarder beeld geven (hoger aantal vliegen bij schadedrempel) en de vliegen beter te determineren zijn. Omdat witlofmineervliegen in tegenstelling tot wortelvliegen verspreid over het perceel voorkomen worden de vangbakken dieper in het perceel opgesteld. De hier geschetste methode is uiteindelijk een goed hulpmiddel in de besluitvorming en kan door de regionale aanpak tegen relatief lage kosten uitgevoerd worden.

Besparing op behandelingen

De uitvoering van deze dienst heeft in de afgelopen jaren bij de aangesloten telers geleid tot een reductie op het middelengebruik van 30-50% omdat in veel gevallen de schadedrempel niet werd overschreden. Maar misschien nog wel belangrijker is dat een geadviseerde behandeling op het juiste moment kan worden uitgevoerd als de vliegen actief zijn. Alleen dan kan een effectieve bestrijding worden uitgevoerd. Bovendien is behandelen op basis van een BOS-systeem in lijn met een geïntegreerde aanpak. 

Lage kosten

Het systeem heeft zich inmiddels in de praktijk bewezen bij jaarlijks meer dan 300 aangesloten witlofpercelen. De adviesdienst is inbegrepen in de teeltbegeleiding maar is ook als losse module beschikbaar, bijvoorbeeld als aanvulling op het registratiepakket. Voordelen BOS Chicogrow:

  • Lage kosten
  • Automatische melding bij overschrijding
  • Besparing op middelengebruik
  • Bespuiting op juiste moment
  • In lijn met IPM, Planet Proof etc

Inlichtingen

Heeft u nog vragen neem dan contact met ons op via de mail of bekijk het gehele rapport (PT-14967.06 – Eindrapport Witlofmineervlieg Chicogrow 2014). Bellen kan natuurlijk altijd met één van onze adviseurs voor meer informatie.

De dienst is voor iedereen beschikbaar, u hoeft niet aangesloten te zijn bij Chicogrow. Aanmelden kan via het webformulier (klik op de knop aanmelden) of stuur een email naar info@chicogrow.nl.

Het monitoringssysteem draagt bij aan een afgewogen besluitvorming maar biedt geen garanties. De werkelijke mineervliegdruk is afhankelijk van vele factoren zoals de plaats van de telbakken op het perceel, de afstand tot het referentieperceel, weersomstandigheden etc.

Neem geen risico met de witlofmineervlieg!

Chicogrow maakt deel uit van de Chico-groep. Chicogrow adviseert professionele witloftelers en witloftrekkers over de gehele wereld.

USEFUL LINKS

CONTACT DETAILS

    Julianastraat 4A
6065AM Montfort
   +31 (0) 475 549 004
   info@chicogrow.nl
   Kvk: 55845584

PARTNERS

Chicogrow maakt deel uit van de Chico-groep. Chicogrow adviseert professionele witloftelers en witloftrekkers over de gehele wereld.

CONTACT DETAILS

    Julianastraat 4A
6065AM Montfort
   +31 (0) 475 549 004
   info@chicogrow.nl
   Kvk: 55845584

PARTNERS