(Update 12-01-2024) – Gebruikers van de Agrovision registratieprogramma’s hebben de mogelijkheid om hun uitvoerende werkzaamheden automatisch over te zetten naar het Chicogrow Registratiesysteem (ChicoSystem). Dubbele invoerwerkzaamheden zijn daarmee niet meer nodig en de witloftrekker kan op deze wijze in het ChicoSystem de PlanetProof documenten of Globalgap-documenten aanmaken die bij audits op hun bedrijf gevraagd worden.

Machtigen in Agrovison

Hoe werkt dit? Door Chicogrow te machtigen in Agrovision ontstaat er voor het betreffende witlofperceel een koppeling tussen Agrovision en Chicogrow.  Na de koppeling verschijnt er in het Chicogrow Registratiesysteem een extra knop om de registratiegegevens van de uitgevoerde werkzaamheden van het witlofperceel te importeren. Deze knop is alleen actief voor de akkerbouwer, de witloftrekker en voor Chicogrow. Alleen deze partijen kunnen dus de gegevens van het betreffende witlofperceel ophalen.

Instructie

Ga in Agrovision naar het kopje “Communicatie” en vervolgens naar “Machtigen”. Hier kunt u Chicogrow vinden tussen de andere bedrijven die u kunt machtigen. Zie de afbeelding hieronder:

Als u Chicogrow machtigt gelieve dan alle opties aan te vinken (zie afbeelding hieronder). Bij klantnummer volstaat het om een fictief nummer in te vullen, bijvoorbeeld 1234. U mag cijfers en letters gebruiken maar gebruik geen speciale tekens zoals komma’s en punten. Tenslotte is het alleen nog nodig dat Chicogrow dit verzoek accepteert. Neem even contact op als u hier snel mee aan de gang wil, dan zullen wij de machtiging meteen accepteren.

Als de akkerbouwer de machtiging heeft verleend en Chicogrow de machtiging heeft geaccepteerd kunnen zowel de akkerbouwer als de witloftrekker in het ChicoSystem de registratie ophalen. De witloftrekker krijgt géén toegang tot Agrovision, maar kan uitsluitend vanuit het ChicoSystem met de importeer-knop de gegevens van zijn perceel importeren. De akkerbouwer kan dit proces ook in zijn geheel zelf uitvoeren. De akkerbouwer heeft altijd toegang tot het Chicosystem. Voor zover die toegang nog niet actief is kan deze via wachtwoord vergeten verkregen worden.

Volg voor de import van de perceelsregistratie naar het Chicosystem de volgende stappen:

  1. Login in het ChicoSystem (nog geen toegang? klik wachtwoord vergeten om een wachtwoord aan te maken)
  2. Ga in het menu (linkse zwarte strook) naar Algemeen – Teeltregistratie . U ziet vervolgens rechts uw witlofperceel of percelen in het huidige kalenderjaar.
  3. Kies het juiste perceel (gebruik voor zover nodig de filter-button om de percelen van het vorig teeltjaar zichtbaar te maken)  
  4. Bij de percelen waarvoor een machtiging actief is verschijnt rechtsboven in het scherm de importeerknop.
  5. Klik op deze knop om de import te starten en de uitvoerende werkzaamheden van het witlofperceel worden opgehaald.