De witlofdag op 5 maart 2020 was weer een geslaagde middag met een goede opkomst van ruim 50 geïnteresseerden. Er waren een aantal interessante lezingen en een infomarkt met een aantal stands waar telers hun contacten weer konden ophalen met diverse aanbieders van producten en machines. De middag werd besloten met een goed verzorgde maaltijd waarna er voor de aangesloten telers nog een vergadering plaatsvond van de witlofcoöperatie Witcop.

Ozon

Op de  middag werden de mogelijkheden van ozon in de trekkerij besproken door Agrozone. Al een aantal jaren wordt ervaring opgedaan met ozon in de koeling ter voorkoming of beperking van de druk van kraterrot. Maar ook in de trekkerij kan ozon door ontsmetting van het proceswater helpen de ziektedruk te verlagen. Er werd uitgelegd dat er in de ontsmetting van proceswater 3 niveaus zijn, in het laagste niveau worden organische stoffen afgebroken die in het water zweven, één niveau hoger worden ook alle mogelijk ziektekiemen aangepakt en in het hoogste niveau kunnen zelfs pesticidenresiduen afgebroken worden zodat residuvrij schoon water overblijft waar alleen nog wat voedingsnutriënten in aanwezig zijn. Omdat de ontsmetting plaatsvindt in het bassin en de ozon niet mee het systeem ingaat kan de mate van ontsmetting goed ingesteld worden op de gewenste sterkte zonder dat er risico is voor gewasschade. Wel is uiteraard van belang dat gewasbeschermingsmiddelen niet afgebroken worden. De eerste resultaten zijn positief. Er moet wel vermeld worden dat de ozon niet in het systeem meedraait. Het zieke retour water kan dus wel ontsmet worden, maar de aantasting blijft aanwezig in de partij in de trekbakken en daar doet de ozon niets aan. Doordat het retourwater steeds ontsmet wordt, mag wel aangenomen worden dat het doorsmetten van de ziekte (Phytophthora, Pythium) minder snel om zich heen zal grijpen.

Nanobubbels

Verder was er een lezing door Moleaer over een systeem met nanobubbels. Het komt er in het kort op neer dat het proceswater in dit geval oververzadigd wordt met zuurstof. Omdat er zuurstof in het water gebracht wordt in plaats van lucht zoals dat in een normale beluchting gebeurt, komt er principe 5x zoveel zuurstof in het water dan bij beluchting (lucht bestaat voor ca. 20% uit zuurstof). Daarnaast hebben de nanobubbels (super kleine zuurstofbelletjes) een veel hogere oploscapaciteit dan gewone luchtbellen omdat deze superkleine belletjes veel beter in het water blijven zweven en niet de neiging hebben om op te stijgen. Op deze wijze is een verzadigingsgraad te bereiken van maar liefst 500% ten opzichte van 100% wat maximaal mogelijk is met de meest optimale beluchting op conventionele wijze. In stromend en vallend water wat in een trekkerij het geval is, zal er contact met lucht optreden en zal de oplossing uiteindelijk toch terugvallen naar maximaal een 100% verzadiging. Het is een wat technisch verhaal, maar het komt er op neer dat de zuurstofvoorziening van het water met een dergelijk systeem beter is wat een positieve invloed kan hebben op de ziektedruk. Denk hierbij met name aan Pythium.
Beide systemen kunnen elkaar aanvullen omdat ozon als krachtige oxidator het proceswater in het bassin kan ontsmetten en de nanobubbels vervolgens in het proceswater dat door de trekbakken en langs de wortels stroomt een positief effect kunnen hebben door de verrijking met zuurstof. Beide systemen worden momenteel in de praktijk getest en het is zeker interessant de ontwikkelingen hieromtrent te volgen.