(Update 28-09-2021)  –  Sinds 2019 is in Nederland het selectieve middel Benevia toegelaten (in Belgie en Frankrijk al eerder). In België is dit middel al enkele jaren toegelaten volgens de 120 dagen regeling. Benevia is een middel dat werkzaam is tegen diverse rupsen en vliegen. Benevia is in witlof getoetst op witlofmineervlieg, Er wordt een goede werking toegekend aan dit middel. Daarnaast is Coragen nog steeds een middel met een vrij goede werking tegen de witlofmineervlieg. Movento lijkt ook enige werking te hebben maar deze werking leek in proeven van Proeftuin Zwaagdijk minder sterk te zijn dan de werking van Coragen.

Uiteindelijk kunnen ook nog pyrethroiden ingezet worden. Deze middelen hebben een goede werking tegen de vliegen als deze geraakt worden door het middel. In Nederland is het middel Karate Zeon toegelaten en sinds dit jaar ook Decis. Pyrethroiden zijn niet selectief en doden ook de sluipwesp, de natuurlijke vijand van de witlofmineervlieg. Uit diverse proeven (ook door Chicogrow) is gebleken dat sluipwespen wel meer dan 50% van de mineervliegen kunnen opruimen. Indien pyrethroiden op het verkeerde moment worden ingezet (in de zomer tussen twee vluchten van de mineervlieg) worden niet de vliegen bestreden maar de sluipwespen. Het middel is dan erger dan de kwaal! Als u toch pyrethroiden wil inzetten, doe dit dan dus tegen het einde van het seizoen en kies in eerste instantie voor selectieve middelen zoals Coragen of sinds kort Benevia.

Beslissing Ondersteunend Systeem icm Benevia

Zoals bekend heeft Chicogrow sinds 2014 een dekkend monitoringssysteem voor witlofmineervlieg in de belangrijke witlofteeltgebieden in Nederland. Via regionale monitoring met een hoge dekking van telpercelen hebben we een goed beeld van de regionale druk van de witlofmineervlieg. Dit Beslissing Ondersteunend Systeem (BOS) maakt deel uit van de Chicogrow teeltbegeleiding maar is beschikbaar voor alle pennentelers in de grote pennenteeltgebieden. Op basis van de monitoring kunnen gerichte behandel-adviezen gegeven worden.

Benevia

De actieve stof Cyazypyr (cyantraniliprole) heeft een uniek werkingsmechanisme. Het middel verstoort de spierfunctie van het insect. Dit zorgt vrijwel direct na opname voor verlamming van het spierweefsel waardoor eiafzetting door vliegen zeer beperkt wordt. Het middel is snel regenvast en wordt snel door het gewas opgenomen. Uit proeven blijkt dat een neerslaghoeveelheid van 25 mm twee uur na toediening geen invloed heeft op de effectiviteit. Ook hoge temperaturen hebben weinig impact op de effectiviteit.  Benevia is krachtiger dan Coragen met name tegen het volwassen stadium, de vlieg. Het meerdere keren per seizoen afwisselen van de middelen Coragen en Benevia wordt afgeraden in verband met gevaar voor resistentieontwikkeling. Uit proeven van Proeftuin Zwaagdijk blijkt dat Benevia een zeer goede werking heeft tegen de witlofmineervlieg. In Nederland is echter in de praktijk nog weinig ervaring met dit middel. In Belgie en Frankrijk zijn de ervaringen vooralsnog wisselend. Tegen poppen is de werking waarschijnlijk minder effectief.

Toepassingsvoorwaarden Benevia

Zowel in Nederland als België gelden toepassingsvoorwaarden. In België geldt een minimale bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met een minimum van 90% driftreductie. Er gelden in Nederland echter strengere toepassingsvoorwaarden. Het is verplicht te werken met een sleepdoekspuitsysteem of systemen met luchtondersteuning beide in combinatie met een spuitvrije zone van 2 m, overeenkomend met 97,5% driftreductie (zie details achteraan in dit artikel). In de praktijk zal toepassing van dit middel in Nederland dus vaak moeilijk worden. De fabrikant werkt aan versoepeling van deze voorwaarden, maar deze zijn op zijn vroegst in 2021 te verwachten.

Tot het zover is zal Chicogrow daarom in de automatische advisering voor percelen in Nederland het middel Coragen blijven adviseren wat de laatste jaren goed heeft voldaan. Indien echter toch aan de toepassingsvoorwaarden van het middel Benevia kan worden voldaan is dit middel uiteraard een nog betere optie en is toepassing bij een zwaardere druk zeker het overwegen waard.

Toepassingsvoorwaarden Benevia in Nederland:

Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen / insecten en in het water levende organismen te beschermen is toepassing van het middel in de teelt van onder andere witlof (pennenteelt) uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van één van de volgende maatregelen:

  • Veldspuit met sleepdoek spuitsysteem met spuitdoppen uit tenminste de klasse DRD50 en bijbehorende driftarme kantdop in combinatie met een spuitdophoogte van maximaal 20 cm in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 200 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste rij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelsgrens/insteek van de sloot).
  • Veldspuit met verlaagde spuitboom met luchtondersteuning in combinatie met een spuitdophoogte van maximaal 30 cm met een dopafstand van 25 cm en spuitdoppen met druppelgrootte M met een tophoek van maximaal 90° en een kantdop van tenminste druppelgrootte M in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 200 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste rij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelsgrens/insteek van de sloot).
  • Veldspuit met Hardi Twin Force luchtondersteuning in combinatie met spuitdoppen van tenminste DRD 50% en bijbehorende driftarme kantdop bij een rijsnelheid van maximaal 12 km/u in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 200 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste rij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelsgrens/insteek van de sloot).