Om het risico op bodemschimmels te verlagen kunnen de producten Contans en Carpoès toegepast worden. We berichtten hier eerder over in onze nieuwsbrieven begin april. Contans WG en Carpoès zijn micro-organismen die de concurrentie aangaan met schadelijke bodemschimmels hetzij het bodemleven versterken waardoor het gewas weerbaarder wordt tegen abiotische stressfactoren. Beide producten zijn toegelaten in de biologische teelt en staan vermeld op de inputlijst (Carpoès wordt bij de volgende update aan de inputlijst toegevoegd).

Carpoès

In het afgelopen jaar is op diverse plaatsen wat ervaring opgedaan met de biostimulant Carpoès (spreek uit Carpo-Es). Carpoès is een biostimulant op basis van Trichoderma harzianum stam B97. De werking van Carpoès berust volgens de fabrikant op een efficiëntere nutriëntenopname en versterking van het wortelstelsel. De plant wordt daardoor weerbaarder tegen abiotische stress. Met name bij de start van de teelt als de witlofplantjes kwetsbaar zijn, is dit een groot voordeel. Met name in de trek hebben we dit jaar goede resultaten gezien. De verwachting is dan ook dat Carpoès dit jaar breder toegepast zal worden. Daarnaast heeft de fabrikant aangegeven deel te willen nemen aan het Witlofplatform. Carpoès zal hier in een brede opzet meegenomen worden in de demo’s. Het middel is toegelaten in de biologische teelt en zal binnenkort op de inputlijst geplaatst worden (de aanvraag voor toelating is positief beoordeeld en SKAL heeft desgevraagd bevestigd dat het product bij de volgende update aan de inputlijst zal worden toegevoegd).

Carpoès (distributeur in Nederland: Ten Brinke Creil) kan worden gespoten of ingewerkt al dan niet in combinatie met Contans (tegen Sclerotinia). In de gangbare teelt is het mogelijk het product te mengen met herbiciden. Het product bij voorkeur eerst oplossen in een kleine hoeveelheid handwarm water en vervolgens toevoegen aan de tank als deze voor 2/3 gevuld is met water. Vervolgens de tank verder afvullen met water. De dosering bedraagt 1 kg/ha. Op ruggen kan de dosering eventueel worden verlaagd naar 500 gram per ha. De fabrikant adviseert op kwetsbare percelen in alle gevallen uit te gaan van 1 kg/ha (ook bij rijenbespuiting). Het product is UV-bestendig en kan gedurende een vrij lange periode rondom het zaaien toegepast worden. Het meest geschikte moment voor een bespuiting is vlak na zaaien voor beregening. Toepassen met  minimaal 100 liter water, gebruik in droge perioden minimaal 200 liter water.

CARPOESContans

Contans WG

Contans WG bevat sporen van Coniothyrium minitans – een schimmel die de sclerotiën van bepaalde Sclerotinia-soorten zoals Sclerotinia sclerotiorum en Sclerotinia minor parasiteert. Het parasiteren van de sclerotiën gebeurt na contact met de sporen van Coniothyrium minitans. Door het parasiteren van de sclerotiën wordt de infectiebron van Sclerotinia sclerotiorum en S. minor verminderd zodat de infectiedruk verlaagd wordt met een verminderde aantasting tot gevolg. Daarnaast heeft Contans WG ook een directe werking op de myceliumontwikkeling van Sclerotinia minor (bron: Bayer).

Voor een optimale werking heeft Contans WG vocht, temperatuur (12-25°C) en tijd (6-12 weken) nodig. Bij sterk drogend weer moet u dan ook niet langer dan 4 uur wachten om in te werken. In de gangbare pennenteelt is dit dan ook goed te combineren met Bonalan, zodat beide producten goed ingewerkt worden in de vochtige grond. Afhankelijk van uw Sclerotina druk en bewerkingsdiepte kan de dosering aangepast worden. Bij zware druk kan in het groeiseizoen nog een halve dosering toegepast worden als onderbladbespuiting tijdens het schoffelen of aanaarden. Toepassing volgens het gebruiksetiket voor witlof geeft een dosering aan van 1 kg/ha in te werken voor het zaaien. Heeft u hier vragen over, overleg dan met uw adviseur of zie het etiket van Contans WG.