(Update 01-07-2023)  –  U kunt met behulp van het ChicoSystem een Planet Proof document samenstellen en downloaden waarin alle eisen met betrekking tot de pennenteelt zijn opgenomen. Dit document bevat:

 1. Geïntegreerde gewasbeschermings- en bemestingsmaatregelen die uitgevoerd of overwogen worden,
 2. Historie van voorvruchten, groenbemesters en organische mest tbv een organische stof balans
 3. Alle geplande bemesting en alle geplande gewasbescherming incl ziekten, plagen en onkruiden (Bemestingsplan en IPM plan)
 4. Op het einde van het seizoen tevens alle uitgevoerde toepassingen (gewasbescherming, bemesting),
 5. Berekening van geplande en werkelijk gebruikte hoeveelheden werkzame stoffen en voedingselementen
 6. Een bonus/maluspunten berekening mbt gewasbescherming.

In het Chicosystem kunnen alle gegevens ingevuld worden zodat een Planet Proof document kan worden gedownload die alle noodzakelijke informatie bevat. Onderstaand leest u waar u de gegevens kunt invoeren.

 

 • Geïntegreerde gewasbeschermings- en bemestingsmaatregelen

Ga naar Algemeen –  Percelen  –  Planet Proof
Maak en nieuw document aan via het plus symbool of wijzig het plan met het potloodje:

Vul een datum in, in het datumveld of kies een datum met het kalendertje. Druk eventueel op de tab-toets, het formulier opent dan automatisch.
Het formulier bevat alle voorgenomen IPM maatregelen. Vink de van toepassing zijnde maatregelen aan. Sla vervolgens op met:

Alle regels die met “ja” worden beantwoord komen in het Planet Proof document. Wilt u de “nee”-regels niet in het overzicht afgedrukt zien, beantwoord deze regels dan niet. Niet beantwoorde regels worden overgeslagen.

 

 • Historie en organische stofbalans

Ga naar Algemeen –  Percelen – Historie.
Hier kunt u voorvruchten, groenbemesters en toepassing van organische mest van de afgelopen 4 jaar invullen. Het ChicoSystem zal een organische stofbalans samenstellen op rotatie-niveau van het betreffende perceel.

Maak een nieuwe regel met de knop met het plus-symbool (rechts bovenin scherm):

Alle onderdelen invullen. Kies eventueel “-geen” of “-onbekend” als u het niet weet. Als alle vakken zijn ingevuld sla dan de regel op met:

 

 • Alle geplande toepassingen (IPM-plan en Bemestingsplan)

Ga naar Algemeen –  Teeltregistratie – Onkruidbestrijding of Ziektenbestrijding, Plagenbestrijding, Grondbewerking, Bemesting)
Hier kunt u alle te verwachten geplande toepassingen en de daarbij behorende aantastingen invullen.
Maak een nieuwe regel met de knop met het plus-symbool (rechts bovenin scherm):

Kies “Plan” en vul alle gegevens in.
Sla op met:

Om het invoeren gemakkelijker te maken kan met mixen gewerkt worden en is er ook een groepsinvoer mogelijk (meerdere percelen tegelijk).

 

 • Alle uitgevoerde gewasbescherming en bemesting

Ga naar Algemeen –  Teeltregistratie – Onkruidbestrijding of Ziektenbestrijding, Plagenbestrijding, Bemesting)
Hier kunt u alle uitgevoerde toepassingen en de daarbij behorende aantastingen invullen.
Maak een nieuwe regel met de knop met het plus-symbool (rechts bovenin scherm):

Kies “Uitvoering” en vul alle gegevens in.
Sla op met:

Agrovision telers hebben de mogelijkheid hun administratie te importeren.

 

 • Berekening toegepaste werkzame stoffen en voedingselementen incl Bonus/malus saldo berekening

In het Planet Proof document worden de geplande en toegepaste werkzame stoffen en voedingselementen weergegeven in een tabel. Op basis hiervan wordt tevens een Bonus/malus punten berekening uitgevoerd. Indien u als gevolg van de behandelingen meer maluspunten heeft dan bonuspunten, dient u deze te compenseren met extra bonuspunten. U heeft in het ChicoSystem de mogelijkheid om maatregelen toe te voegen die bonuspunten opleveren.

ga naar Algemeen  –  Percelen  –  Certificeringen  –  Bonusmalus.
Maak bonusregels aan met onderstaande knop (rechts bovenin scherm):

Selecteer de bonusmaatregelen uit de keuzelijst die van toepassing zijn en sla op met:

De geleide bestrijding mineervlieg (BOS Chicogrow) levert 2 bonuspunten op. Vruchtwisseling 1 op 4 witlof levert 3 bonuspunten op.

 

Het ” Planet Proof “rapport is te downloaden via:

Overzichten  –  Teelt  –  Planet Proof

Vult het teeltjaar in en kies een perceel (klik op perceel) en klik vervolgens op downloaden.

SUCCES!