06-03-2020  –  In het kader van het witlofplatform heeft Chicogrow een orienterend onderzoek gedaan naar behandelingen tegen smet in de trek. Zoals bekend wordt smet in de trek in de meeste gevallen veroorzaakt door een Rhizoctonia schimmel. Er is gekeken welke middelen perspectief bieden. In overleg met de producenten van de perspectief rijke middelen wordt bekeken of we deze middelen in het kader van het witlofplatform wat breder kunnen beproeven.

                   

De resultaten van deze eerste oriëntatie zijn bemoedigend. Tijdens de witlofdag op 5 maart hebben we deze resultaten besproken en van één object de praktijkbehandelingen getoond. Op de getoonde trays was duidelijk het verschil in de behandelingen met het onbehandelde object zichtbaar.

In onderstaande tabel worden de beoordelingen van de behandelingen getoond.  Omdat het een oriënterende proef betrof is deze uitsluitend visueel beoordeeld. De beoordeling is uitgedrukt in een rapportcijfer. De onbehandelde objecten waren vrij zwaar aangetast (rapportcijfer 4-5). De chemische behandeling met Dagonis scoorde goed (rapportcijfer 7-7,5) en ook de behandeling met een Trichoderma preparaat gaf verrassende resultaten.

Dagonis (50 g/l difenoconazool en 75 g/l fluxapyroxad) is een middel met een werking die in witlof met name is getoetst op Sclerotinia en Thielaviopsis maar heeft ook een goede werking tegen Rhizoctonia. Naast een pen behandeling (zie artikel penbehandeling) kan Dagonis in de trek als kopbehandeling toegepast worden. Dagonis mag 1x per 12 maanden toegepast worden.

Van Trichoderma is bekend dat het plantversterkende en biostimulerende effecten heeft. Daarnaast zijn er ook Trichoderma preparaten in de handel die als gewasbeschermingsmiddel zijn geclassificeerd en ook een toelating hebben als Gewasbeschermingsmiddel (zie CTGB). We onderzoeken momenteel de mogelijkheden. Indien u hier vragen over heeft neem dan aub contact met ons op.