16-08-2020  –  Vanaf 14 december 2019 is voor het internationaal verhandelen van witlofpennen een plantenpaspoort verplicht. In onderstaand artikel zetten we de relevante zaken voor u op een rij. De Europese plantgezondheidsverordening (EU) 2016/2031 stelt een plantenpaspoort verplicht voor alle planten bestemd voor opplant. Een plantenpaspoort is een verzameling van verplichte informatie die gedocumenteerd moet zijn bij het verhandelen van alle planten bestemd voor opplant binnen de Europese Unie (EU). Het geeft de identiteit en herkomst van de zending weer en maakt het mogelijk om de oorspronkelijke producent te traceren. Sinds 14 december 2019 vallen witlofpennen ook ook onder deze verordening.

Uitzondering voor contractteelt binnen NL

De witlofcoöperatie heeft in afstemming met Belgische en Franse witlof vertegenwoordigers in de eigen lidstaten een uitzondering gevraagd voor witlof. Het resultaat hiervan is dat de NVWA voor de witlofpennen een uitzondering heeft gecreëerd: witlofpennen die in Nederland zijn geproduceerd met een contract voor de trek in Nederland worden vrijgesteld van het plantenpaspoort. Voor het overgrote deel van de Nederlandse witlofsector betekent dit een vrijstelling van het plantenpaspoort. De Belgische NVWA volgt dezelfde beleidslijn.

Verplicht bij vrije handel en export

Partijen zonder contract en partijen die de grens overschrijden dienen vanaf 14 december 2019 te zijn voorzien van een plantenpaspoort. Het plantenpaspoort wordt afgegeven namens een officiële instantie van een lidstaat. In Nederland geven de keuringsdiensten (Naktuinbouw) het plantenpaspoort af onder toezicht van de NVWA. In de plantgezondheidsverordening (EU) 2016/2031 is vastgelegd dat producenten en leveranciers van plantaardig materiaal zelf plantenpaspoorten mogen afgeven. Dit mogen zij alleen na het afsluiten van een autorisatieovereenkomst met een keuringsdienst.

Indien een witloftrekker een partij pennen importeert uit het buitenland dient deze partij ook over een plantenpaspoort te beschikken. Vraag hiernaar bij de buitenlandse leverancier van de pennen. De buitenlandse leverancier zal geautoriseerd moeten zijn om een plantenpaspoort aan te brengen. In België loopt dit via FAVV, in Frankrijk via GNIS-SOC en in Duitsland via de betreffende Pflanzenschutzdienst.

Procedure

Producenten en leveranciers van witlofpennen die deze vrij verhandelen of exporteren vanuit Nederland moeten zich registreren bij Naktuinbouw. Dit kan met het formulier “registreren bij Naktuinbouw”.  Na de inschrijving bij Naktuinbouw krijgen zij een Naktuinbouw klantnummer en tevens een fytosanitair registratienummer van de NVWA. Naktuinbouw kan de producent/leverancier van witlofpennen vervolgens autoriseren om zelf plantenpaspoorten aan te maken. Een aanvraag hiervoor kan gedaan worden met het formulier “bedrijfsautorisatie plantenpaspoortafgifte”.

Format

Het plantenpaspoort mag apart afgedrukt worden maar mag ook deel uitmaken van een kistkaart. Het plantenpaspoort heeft een strikt voorgeschreven lay-out:

  • Linker bovenhoek: Europese vlag
  • Rechter bovenhoek: Plantenpaspoort / Plant Passport
  • A: Botanische naam: Cichorium intybus var foliosum
  • B: ISO code lidstaat (NL) – fytosanitair registratienummer
  • C: Unieke traceerbaarheidscode, bijv de Chicogrow-perceels-ID
  • D: Land van oorsprong/productie (meestal NL)

Overige informatie

Meer informatie vindt u via onderstaande links die doorverwijzen naar verschillende pagina’s op de website van Naktuinbouw:

Alles weten over nieuwe plantenpaspoort en plantgezondheidsverordening

Flyer nieuw plantenpaspoort witlofpennen

Flyer veranderingen en financien eu-plantgezondheidsverordening

Registreren bij Naktuinbouw

Bedrijfsautorisatie plantenpaspoortafgifte