Toelating Trianum G

Toelating Trianum G

24-04-2021  –  Sinds december 2020 is Trianum G in Nederland toegelaten in de pennenteelt van witlof. Hiermee hebben we naast Contans en Serenade een derde schimmelbestrijdingsmiddel op basis van een micro-organisme ter beschikking. Trianum G bevat het...
Agrovision uitwisseling

Agrovision uitwisseling

22-04-2021  –  Aan gebruikers van de Agrovision registratieprogramma’s bieden we vanaf dit jaar de mogelijkheid om hun uitvoerende werkzaamheden automatisch over te zetten naar het Chicogrow Registratiesysteem. Dubbele invoerwerkzaamheden zijn daarmee niet...
Toelating Bonalan verlengd tot 2023

Toelating Bonalan verlengd tot 2023

24-03-2021  –  De laatste tijd was er wat ophef omtrent het eventueel wegvallen van Bonalan omdat de Europese toelating van benfluralin niet verlengd zou worden (zie ook artikel Gebruik Bonalan blijft mogelijk….). Er is nog steeds geen beslissing genomen...
Gewasbeschermingsplan downloaden

Gewasbeschermingsplan downloaden

U kunt met behulp van het ChicoSystem een gewasbeschermingsplan samenstellen en downloaden. Dit gewasbeschermingsplan bevat: Algemene niet chemische en preventieve maatregelen die uitgevoerd of overwogen worden, Alle geplande toepassingen, Op het einde van het seizoen...
Plantenpaspoort verplicht

Plantenpaspoort verplicht

16-08-2020  –  Sinds dit seizoen is voor het internationaal verhandelen van witlofpennen een plantenpaspoort verplicht. Wij berichtten hier reeds eerder over. In onderstaand artikel zetten we nogmaals de zaken voor u op een rij. De Europese...
Dagonis en Trichoderma tegen smet

Dagonis en Trichoderma tegen smet

06-03-2020  –  In het kader van het witlofplatform heeft Chicogrow een orienterend onderzoek gedaan naar behandelingen tegen smet in de trek. Zoals bekend wordt smet in de trek in de meeste gevallen veroorzaakt door een Rhizoctonia schimmel. Er is gekeken welke...
Pergado V is opvolger Revus

Pergado V is opvolger Revus

05-03-2020 – Zoals bekend (zie eerdere nieuwsitems) heeft Revus met het nieuwste etiket in Nederland geen toelating meer in witlof. Etiket W5 mag echter nog opgebruikt worden tot 8-5-2021. Syngenta brengt nu het middel Pergado V. Dit middel heeft exact dezelfde...