Om onkruidvrij te starten is het middel Roundup onmisbaar in de gangbare teelt van witlofpennen. Let op dat bij Planet Proof er een maximum hoeveelheid geldt voor te gebruiken glyfosaat. De maximale hoeveelheid die gebruikt mag worden is 1.5 kg/ha bedrijfsbreed gemeten bij de pennenteler (volgens Gecombineerde Opgave RVO). Percelen die aantoonbaar geen deel uitmaken van het bouwplan hoeven niet te worden meegeteld. Het doodspuiten van groenbemesters voorafgaand aan een te certificeren product is niet toegestaan. Het gebruik van glyfosaat levert maluspunten op volgens onderstaande verdeling:

 • Gebruik tot 0.75    kg/ha/jaar  =  1 maluspunten
 • Gebruik 0.75-1.25 kg/ha/jaar  =  2 maluspunten
 • Gebruik 1.25-1.50 kg/ha/jaar  =  3 maluspunten

Glyfosaat middelen met toelating in witlof (pennenteelt)

Chicogrow adviseert u om bij voorkeur middelen te gebruiken die een specifieke toelating hebben voor witlof (pennenteelt). Deze middelen hebben een toelating die voorziet in een volveldsbehandeling vóór de opkomst van de witlof. Voor pleksgewijze behandelingen of aanstrijken hebben deze middelen doorgaans een toelating voor gebruik in akkerbouwgewassen. Hier valt witlof ook onder. Onderstaand vindt u de glyfosaat middelen met een specifieke toelating voor witlof (pennenteelt) én voor gebruik in akkerbouwgewassen:

 • Amega ACE
 • Clinic N
 • Glyphogan Allround
 • Roundup Evolution
 • Roundup Extra
 • Roundup Force
 • Roundup Max
 • Roundup Power
 • Roundup Power Max
 • Roundup Ultimate

Overige glyfosaat middelen:

Bij andere glyfosaatproducten is de toepassing voor pleksgewijze bestrijding of voor aanstrijken vaak ook geregeld via de toelating binnen akkerbouwgewassen. Deze toepassingen kunnen dus ook probleemloos uitgevoerd worden binnen de witlof (pennenteelt). De volveldstoepassing is bij deze middelen vaak echter alleen mogelijk op basis van een toelating op onbeteeld terrein/land. Deze toepassing is strikt genomen mogelijk in witlof voor zover de behandeling plaatsvindt in de onbeteelde periode, dat wil zeggen vóór het zaaien van de witlof. CTGB raadt deze toepassing echter af omdat er geen risicobeoordeling met betrekking tot een vervolgteelt heeft plaatsgevonden voor deze toepassing. CTGB kan een residuoverschrijding cq gewasschade daarom niet uitsluiten als de toepassing wordt uitgevoerd vlak voor het zaaien van het vervolggewas (witlof). Voor akkerranden is dit risico mogelijk niet relevant.

In het ChicoSystem (ga naar Vaste gegeven – Middelen) vindt u alle glyfosaat middelen die toepasbaar zijn in witlof met een beschrijving van de toepassingsmogelijkheden binnen de witlofpennenteelt.